Cieszymy się, że należysz do grona ponad 30 000 użytkowników, opierających swoje przedsięwzięcia biznesowe na profesjonalizmie i skuteczności. Korzystasz z rozwiązania, sprawdzonego przez wielkopolski rynek pracy. Na wstępie chcemy Cię poinformować, że działamy w celach niekomercyjnych. Nie zarabiamy na Twoich danych. Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Aby jak najlepiej dostosowywać usługi Systemu Zawodowcy do Twoich potrzeb, przetwarzamy Twoje dane osobowe. Zapoznaj się ze szczegółami tego procesu. 1. O jakich danych mówimy? Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym serwisów internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych w ramach Systemu Zawodowcy, w tym zapisywane w plikach cookies, które są stosowane przez nas na naszych stronach. 2. Kto jest administratorem Twoich danych? Administratorem Twoich danych jesteśmy my: Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5, e-mail: [email protected], telefon: 61 665 3639. 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. Piotr Otomański, [email protected] 4. Do czego potrzebne są Twoje dane? Aby dopasowywać oferty pracy/stażu/praktyk/szkoleń w system.zawodowcy.org do Twoich potrzeb, wymagań, kompetencji i umiejętności. Aby wspomagać proces rekrutacyjny w firmie. Aby wspomagać szkoły i uczniów w oparciu o istniejące moduły Systemu Zawodowcy (SZ) w zakresie: pomiaru zmian umiejętności uczniów, obsługi praktyk i staży przez kierowników kształcenia praktycznego (moduł KKP), rozwoju wiedzy dotyczącej doradztwa zawodowego (moduł doradcy), wspomagania komunikacji między uczniami i pracodawcami (moduł marketing automation). Aby przygotowywać raporty i pogłębione analizy statystyczne dotyczące rynku pracy. Aby rozwijać i upowszechniać proces pomiaru kompetencji wśród uczniów kształcących się zawodowo. Aby wspierać proces edukacyjny w szkołach z wykorzystaniem platformy edukacyjnej (podsystemu z materiałami dydaktycznymi). Aby wspierać proces organizacji zajęć w laboratoriach specjalistycznych. Aby realizować staże. Aby przekazywać Ci indywidualnie dostosowane komunikaty i treści, które odpowiadają Twoim potrzebom. Aby rozwijać Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą. Aby weryfikować wskaźniki. 5. Co dzieje się z Twoimi danymi? Twoje dane podlegają tzw. profilowaniu. Oznacza to, że są one automatycznie przetwarzane (zbierane i analizowane) przez System Zawodowcy oraz powiązane z nim systemy zewnętrzne świadczące usługi na jego rzecz, aby możliwe było przedstawianie Ci ofert pracy/kandydatur, które są zgodne z Twoimi kompetencjami, doświadczeniem lub oczekiwaniami. Do tworzenia Twojego profilu są wykorzystywane m.in. dane uzyskane w związku z monitorowaniem Twojej aktywności w Systemie, dzięki czemu „uczy się” on, jakie treści najbardziej Cię interesują, a tym samym jakie treści – o ile się na to zgadzasz – do Ciebie przesyłać. Ponadto Twoje dane będą wykorzystywane do generowania dokumentów służących realizacji staży. 6. Komu możemy przekazać dane? Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (o czym zostaniesz poinformowany w razie zajścia takiego zdarzenia) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy, organy ścigania i instytucje kontrolujące Projekt – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 7. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także zgłosić sprzeciw, zawnioskować o przeniesienie danych i wnieść skargę do organu nadzorczego. 8. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych? Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umowy o ich świadczenie. Podczas rejestracji poprosiliśmy Cię o akceptację Regulaminu Systemu Zawodowcy, która to akceptacja jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług we wspomnianym Systemie. Jeśli zmienisz zdanie, możesz w dowolnym momencie rozwiązać umowę. W celu komunikacji związanej z usługami świadczonymi przez Politechnikę Poznańską poprzez System Zawodowcy, utworzony dla Projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli dobrowolna zgoda, a także ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr. 144 poz. 1204 z późn. zm.). 9. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? Twoje dane zostaną całkowicie i nieodwracalnie usunięte z Systemu Zawodowcy w ciągu 7 dni od rozwiązania umowy, o której mowa w punkcie 8. W przypadku udzielenia przez Ciebie zgód na komunikację związaną z usługami świadczonymi przez Politechnikę Poznańską poprzez System Zawodowcy Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania tych zgód. Zgody zawsze, w dowolnym momencie i w bardzo prosty sposób (za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres [email protected]) możesz wycofać. Pamiętaj jednak, że fakt ten pozostanie bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie, którego dokonano na ich podstawie. 10. Co by się stało, jeśli nie podałbyś swoich danych osobowych? Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie możliwość korzystania z Systemu Zawodowcy jedynie w ograniczonym zakresie, tj. przeglądania ofert i treści ogólnodostępnych. W przypadku zgód, o których mowa w punkcie 8, podanie danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania wspomnianych danych będzie brak możliwości bezpośredniego kontaktu z Tobą z naszej strony celem informowania o rozwiązaniach, dostępnych w Systemie Zawodowcy. Pamiętaj: Twoje dane są u nas bezpieczne.