Dodaj bezpłatną ofertę pracy

Dodaj bezpłatnie ofertę w system.zawodowcy.org i szybko znajdź najlepiej dopasowanych kandydatów.

PRACODAWCY I PRZEDSIĘBIORCY

rejestrując się w systemie, otrzymują możliwość bezpłatnego korzystania z systemu w tym rejestracji ofert , staży, praktyk oraz pracy. System.zawodowcy.org spośród rzetelnej bazy profili zawodowych i osobowych potencjalnych kandydatów wskaże najbardziej dopasowane osoby. Dzięki temu pracodawcy i przedsiębiorcy mogą pozyskać praktykantów /praktykantki, których kompetencje i umiejętności są optymalnie dopasowane do ich potrzeb. Rejestracja i korzystanie z Systemu skraca czas prowadzenia procesu rekrutacji oraz ułatwia podejmowanie decyzji związanych z wyborem pracownika. Jest też szansą na nawiązanie współpracy ze szkołami zawodowymi w regionie uczącymi umiejętności najbardziej pożądanych przez pracodawcę.

system.zawodowcy.org pozwala na:

  • obniżenie kosztów rekrutacji pracowników,
  • koncentracja na kompetencjach pracowników,
  • poprawa wykorzystania umiejętności i potencjału pracowników,
  • optymalizacja dopasowania kompetencji pracowników do potrzeb konkretnych pracodawców,
  • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez usprawnienie zarządzania kompetencjami pracowników,
  • raportowanie potrzeb i potencjału wielkopolskiego rynku pracy.

Dzięki obecności uczniów/uczennic i pracodawców w Systemie, staje się on źródłem informacji na temat kompetencji posiadanych przez uczniów i potrzeb pracodawców, bazą wiedzy dla wszystkich stron zaangażowanych w funkcjonowanie rynku pracy i proces kształcenia zawodowego. W bezpłatnym Systemie dyrektorzy szkół, kierownicy ds. kształcenia praktycznego, nauczyciele przedmiotów zawodowych, doradcy zawodowi oraz inni przedstawiciele instytucji rynku pracy mają możliwość otrzymywania informacji wielkopolskim rynku pracy i zapotrzebowanych na umiejętności w subregionach Wielkopolski. Informacje te mogą stać się przyczynkiem do doskonalenia kształcenia zawodowego i otwierania nowych kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami rynku pracy.