Czym są ścieżki kariery?

Ścieżki kariery są istotnym elementem życia zawodowego każdego pracownika. Pojęcie „ścieżka kariery” możemy rozumieć jako drogę, którą pracownik przemierza w dotarciu do zamierzonych celów zawodowych lub obejmowane przez niego kolejno stanowiska i pełnione funkcje w karierze zawodowej. Można również interpretować to wyrażenie jako plan kariery zawodowej oferowany pracownikowi przez przedsiębiorstwo. Jako karierę zawodową rozumiemy indywidualny scenariusz życia zawodowego, który obejmuje różne aspekty aktywności. Planowanie ścieżek kariery może następować na różnych etapach życia zawodowego i można obrać różne typy kariery.

Co mogę zrobić?

Sprawdź wybraną przez siebie ścieżkę kariery i zobacz, do jakiego etapu pasujesz najlepiej.


Brak elementów do wyświetlenia.