Belka górna - logotypy Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Ścieżki kariery: Inżynier procesu

Embedded Image

Opis

Ścieżka kariery inżyniera procesu zbudowana jest z czterech stanowisk, na których pracownicy zajmują się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń mechatronicznych zwykle przy pomocy specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz montażem i demontażem, a także programowaniem, użytkowaniem, diagnozowaniem i naprawą maszyn i urządzań. Kariera rozpoczyna się od stażysty w dziale jakości, żeby później awansować na syanowisko mechatronika, a finalnie inzyniera procesu.

Porównanie kompetencji technicznych dla zawodów: stażysta w dziale jakości, technik laborant, mechatronik, inżynier procesu

Porównanie kompetencji społecznych dla zawodów: stażysta w dziale jakości, technik laborant, mechatronik, inżynier procesu

Powiązane oferty

Loading content
Loading content...