Porównanie umiejętności do modelu referencyjnego elektromonter

Embedded Image

technik elektryk

Elektromonter nadzoruje pracę urządzeń elektrycznych, dba o poprawne funkcjonowanie wszelkich instalacji elektrycznych oraz jest odpowiedzialny za ich naprawę i konserwację. Jego zadaniem jest bieżące sprawdzanie pracy eksploatacyjnej na sieci oraz wymiana zużytych elementów i podzespołów urządzeń energetycznych.

Twoje ogólne dopasowanie do modelu:

Dopasowanie do kompetencji technicznych:
Dopasowanie do kompetencji społecznych:

Kompetencje techniczne

(Ele) Elektronika
Umiejętność diagnozowania i usuwania awarii
oczekiwany poziom: 4
(Elk) Elektryka
Umiejętność identyfikacji i rozwiązywania problemów w zakresie elektryki
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność posługiwania się elektronarzędziami
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność realizacji napraw oraz zleconych prac konserwacyjnych i remontowych na istniejącej, czynnej sieci elektroenergetycznej
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność realizacji prac budowlano-montażowych, zgodnie z wymaganiami realizacyjnymi i przepisami bhp
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność realizacji prac kontrolno-pomiarowych na obiektach
oczekiwany poziom: 4
Uprawnienia SEP do 1kV
oczekiwany poziom: 4
Znajomość zagadnień z dziedziny elektryki
oczekiwany poziom: 4
(Mtr) Mechatronika
Umiejętność czytania schematów elektrycznych maszyn i urządzeń
oczekiwany poziom: 5
(Spec) Specjalne
Prawo jazdy kat. B
oczekiwany poziom: 5
(ZW) Zawodowe wspólne
Umiejętność czytania i opracowania dokumentacji technicznej
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność dbania o porządek na stanowisku pracy
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność dbania o sprzęt, maszyny i narzędzia wykorzystywane podczas pracy
oczekiwany poziom: 5
Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż
oczekiwany poziom: 4

Kompetencje społeczne

(Społ) Społeczne
Dokładność
oczekiwany poziom: 5
Dyspozycyjność
oczekiwany poziom: 4
Komunikatywność
oczekiwany poziom: 4
Punktualność
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność pracy w zespole
oczekiwany poziom: 3
(ZW) Zawodowe wspólne
Umiejętność organizacji pracy własnej
oczekiwany poziom: 4

Powiązane raporty

Loading content
Loading content...