Porównanie umiejętności do modelu referencyjnego automatyk elektryk

Embedded Image

technik elektryk, technik automatyk

Automatyk elektryk odpowiada za realizację projektów w zakresie systemów elektrycznych i automatyki, projektuje instalacje elektryczne oraz tworzeniem dla maszyn i urządzeń odpowiedniego oprogramowania. Zajmuje się audytami i kontrolą stanu faktycznego systemów automatyki przemysłowej oraz rozwiązywaniem pojawiających się problemów technicznych. Pełni nadzór nad pracującymi urządzeniami oraz robotami przemysłowymi. Jego zadaniem jest również uczestnictwo w ich odbiorze i uruchamianiu.

Powiązane ścieżki karier

Embedded Image
Elektryk

Twoje ogólne dopasowanie do modelu:

Dopasowanie do kompetencji technicznych:
Dopasowanie do kompetencji społecznych:

Kompetencje techniczne

(AiR) Automatyka i Robotyka
Znajomość zagadnień z zakresu automatyki
oczekiwany poziom: 4
(Ele) Elektronika
Wiedza z zakresu elektroniki
oczekiwany poziom: 2
(Elk) Elektryka
Umiejętność identyfikacji i rozwiązywania problemów w zakresie elektryki
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność posługiwania się elektronarzędziami
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność przeprowadzania napraw maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność utrzymywania sprawności technicznej maszyn
oczekiwany poziom: 5
Uprawnienia SEP do 1kV
oczekiwany poziom: 5
Znajomość parametrów pracy maszyn i urządzeń
oczekiwany poziom: 5
Znajomość zagadnień z dziedziny elektryki
oczekiwany poziom: 4
(ZW) Zawodowe wspólne
Umiejętność czytania i opracowania dokumentacji technicznej
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność dbania o sprzęt, maszyny i narzędzia wykorzystywane podczas pracy
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność prowadzenia prac przeglądowych, remontowych, modernizacyjnych
oczekiwany poziom: 4
Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż
oczekiwany poziom: 5
Znajomość pakietu MS Office
oczekiwany poziom: 4

Kompetencje społeczne

(J) Językowe
Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
oczekiwany poziom: 3
(Spec) Specjalne
Prawo jazdy kat. B
oczekiwany poziom: 5
(Społ) Społeczne
Dokładność
oczekiwany poziom: 4
Komunikatywność
oczekiwany poziom: 4
Kreatywność
oczekiwany poziom: 4
Odpowiedzialność
oczekiwany poziom: 4
Samodzielność
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność analitycznego myślenia
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność ciągłego uczenia się
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność pracy w zespole
oczekiwany poziom: 4
Zaangażowanie w wypełnianie zadań
oczekiwany poziom: 4

Powiązane oferty

Loading content
Loading content...