Porównanie umiejętności do modelu referencyjnego przyszłości asystent ds. sprzedaży w przyszłości

Embedded Image

technik handlowiec

Asystent ds. sprzedaży w przyszłości odpowiedzialny będzie za przygotowywanie ofert sprzedażowych, obsługiwanie klientów oraz monitorowanie otrzymywanych i wystawianych faktur. Zajmować się również będzie budowaniem bazy klientów przy wykorzystaniu nowych technologi transpormacji cyfrowej oraz realizacją założonych planów sprzedażowych. Poza aktywną sprzedażą zajmować się również będzie reklamacjami i wsparciem klientów w sytuacjach problemowych.

Powiązane ścieżki karier

Embedded Image
Handlowiec w przyszłości

Twoje ogólne dopasowanie do modelu:

Dopasowanie do kompetencji technicznych:
Dopasowanie do kompetencji społecznych:

Kompetencje techniczne

(Han) Handel
Umiejętność analizy rynku pod katem działań handlowych
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność obsługi baz danych klientów
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność realizacji zamówień
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność wyznaczania celów sprzedażowych
oczekiwany poziom: 2
Wiedza na temat oferowanych produktów i ich danych technicznych
oczekiwany poziom: 4
Znajomość podstaw negocjacji
oczekiwany poziom: 3
Znajomość podstaw sprzedaży
oczekiwany poziom: 4
(Inf) Informatyka
Umiejętność pracy z zaawansowaną technologią
oczekiwany poziom: 3
(J) Językowe
Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
oczekiwany poziom: 4
(Społ) Społeczne
Innowacyjność
oczekiwany poziom: 3
Komunikatywność (w tym zdalna)
oczekiwany poziom: 4
Nastawienie na realizację celów
oczekiwany poziom: 4
Samodzielność
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność analitycznego myślenia
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność budowania relacji z klientami
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność ciągłego uczenia się
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność pracy w systemie człowiek-maszyna
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność pracy w zespole
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność szybkiej adaptacji
oczekiwany poziom: 4
Zdolności organizacyjne
oczekiwany poziom: 4
Zdolność dzielenia się wiedzą i umiejętnościami
oczekiwany poziom: 4
Znajomość innych języków obcych
oczekiwany poziom: 2
(ZW) Zawodowe wspólne
Dbałość o wizerunek firmy
oczekiwany poziom: 4
Świadomość zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność budowania modeli informacyjnych
oczekiwany poziom: 1
Umiejętność pracy z dużą ilością informacji
oczekiwany poziom: 2
Umiejętność radzenia sobie z niedostatkiem informacyjnymi
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność radzenia sobie z zadaniami wynikającymi z transformacji cyfrowej
oczekiwany poziom: 3
Znajomość pakietu MS Office
oczekiwany poziom: 5

Kompetencje społeczne