Porównanie umiejętności do modelu referencyjnego elektromechanik

Embedded Image

technik elektryk, technik mechanik

Elektromechanik zajmuje się obsługą, naprawą i konserwacja maszyn oraz urządzeń elektrycznych, które najczęściej stosowane są w firmach produkcyjnych. Rozwiązuje problemy techniczne i znajduje przyczynę awarii. Dodatkowo, może zajmować się także projektowaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań, aby usprawnić działanie poszczególnych podzespołów i zoptymalizować funkcjonowanie urządzeń.

Powiązane ścieżki karier

Embedded Image
Elektryk

Twoje ogólne dopasowanie do modelu:

Dopasowanie do kompetencji technicznych:
Dopasowanie do kompetencji społecznych:

Kompetencje techniczne

(Ele) Elektronika
Wiedza z zakresu elektroniki
oczekiwany poziom: 4
(Elk) Elektryka
Umiejętność identyfikacji i rozwiązywania problemów w zakresie elektryki
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność montażu elektrycznego
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność posługiwania się elektronarzędziami
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność przeprowadzania napraw maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność utrzymywania sprawności technicznej maszyn
oczekiwany poziom: 4
Uprawnienia SEP do 1kV
oczekiwany poziom: 5
Znajomość parametrów pracy maszyn i urządzeń
oczekiwany poziom: 3
Znajomość zagadnień z dziedziny elektryki
oczekiwany poziom: 4
(Mec) Mechanika
Umiejętność montażu mechanicznego
oczekiwany poziom: 4
(ZW) Zawodowe wspólne
Umiejętność czytania i opracowania dokumentacji technicznej
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność dbania o sprzęt, maszyny i narzędzia wykorzystywane podczas pracy
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność prowadzenia prac przeglądowych, remontowych, modernizacyjnych
oczekiwany poziom: 4
Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż
oczekiwany poziom: 5
Znajomość pakietu MS Office
oczekiwany poziom: 3

Kompetencje społeczne

(J) Językowe
Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
oczekiwany poziom: 3
(Społ) Społeczne
Dokładność
oczekiwany poziom: 4
Komunikatywność
oczekiwany poziom: 4
Kreatywność
oczekiwany poziom: 3
Odpowiedzialność
oczekiwany poziom: 4
Samodzielność
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność analitycznego myślenia
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność ciągłego uczenia się
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność pracy w zespole
oczekiwany poziom: 4
Zaangażowanie w wypełnianie zadań
oczekiwany poziom: 4

Powiązane oferty

Loading content
Loading content...