Belka górna - logotypy Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Porównanie umiejętności do modelu kompetencyjnego przyszłości analityk ds. logistyki w przyszłości

Embedded Image

technik logistyk

Głównymi zadaniami analityka ds. logistyki w przyszłości będzie analiza procesów logistycznych związanych z aspektami finansowymi i niefinansowymi przy wykorzystaniu zasobów transformacji cyfrowej, takich jak sztuczna inteligencja. Procesy te przedstawione będą w postaci danych, które to analityk będzie musiał odpowiednio zinterpretować oraz zaprezentować odpowiednim działom w przedsiębiorstwie.

Powiązane ścieżki karier

Embedded Image
Analityka w logistyce w przyszłości

Twoje ogólne dopasowanie do modelu:

Dopasowanie do kompetencji technicznych:
Dopasowanie do kompetencji społecznych:

Kompetencje techniczne

(AiR) Automatyka i Robotyka
Znajomość zagadnień z zakresu automatyki
oczekiwany poziom: 4
(Eko) Ekonomia
Umiejętność tworzenia budżetu
oczekiwany poziom: 4
Znajomość narzędzi służących do modelowania procesów biznesowych
oczekiwany poziom: 4
Znajomość procesów biznesowych
oczekiwany poziom: 5
Znajomość SAP ERP
oczekiwany poziom: 5
(Han) Handel
Umiejętność obsługi klientów
oczekiwany poziom: 3
(Inf) Informatyka
Umiejętność administracji systemami informatycznymi
oczekiwany poziom: 5
Wiedza z zakresu informatyki
oczekiwany poziom: 4
Znajomość zagadnień analizy danych
oczekiwany poziom: 4
(Log) Logistyka
Umiejętność projektowania inteligentnych systemów transportowych
oczekiwany poziom: 3
Znajomość logistyki wirtualnej
oczekiwany poziom: 3
(Mat) Matematyka
Znajomość podstawowych technik analizy statystycznej
oczekiwany poziom: 5
(Społ) Społeczne
Umiejętność pracy w systemie człowiek-maszyna
oczekiwany poziom: 3
(ZW) Zawodowe wspólne
Świadomość zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność budowania systemów posiadających zdolność uczenia się
oczekiwany poziom: 2
Umiejętność kontrolowania procesów zachodzącymi w przedsiębiorstwie w sposób bezpośredni
oczekiwany poziom: 2
Umiejętność pracy z dużą ilością informacji
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność przygotowania raportów
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność radzenia sobie z niedostatkiem informacyjnymi
oczekiwany poziom: 3
Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż
oczekiwany poziom: 5
Znajomość pakietu MS Office
oczekiwany poziom: 5
Znajomość procedur, standardów pracy oraz instrukcji obowiązujących w firmie
oczekiwany poziom: 5

Kompetencje społeczne

(J) Językowe
Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
oczekiwany poziom: 5
(Społ) Społeczne
Dokładność
oczekiwany poziom: 5
Inteligencja emocjonalna
oczekiwany poziom: 4
Kreatywność i innowacyjność
oczekiwany poziom: 4
Odporność na stres
oczekiwany poziom: 2
Odpowiedzialność
oczekiwany poziom: 2
Punktualność i terminowość
oczekiwany poziom: 4
Umiejętności adaptacyjne (dostosowania się do zmian otoczenia)
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność budowania relacji z klientami
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność pracy zdalnej
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność uczenia się
oczekiwany poziom: 5
(ZW) Zawodowe wspólne
Umiejętność organizacji pracy własnej
oczekiwany poziom: 4