Belka górna - logotypy Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Porównanie umiejętności do modelu kompetencyjnego przyszłości asystent ds. logistyki w przyszłości

Embedded Image

technik logistyk

Asystent ds. logistyki w przyszłości będzie odpowiedzialny za czynności organizacyjne w przedsiębiorstwie logistycznym. Przy wykorzystaniu nowych technologii kontrolować będzie m.in rozlokowanie produktów w magazynie pod względem obowiązujących norm i zasad, wprowadzanie pełnej dokumentacji do systemu, a także utrzymywanie kontaktu z dostawcami i klientami.

Powiązane ścieżki karier

Embedded Image
Analityk ds. logistyki w przyszłości

Twoje ogólne dopasowanie do modelu:

Dopasowanie do kompetencji technicznych:
Dopasowanie do kompetencji społecznych:

Kompetencje techniczne

(AiR) Automatyka i Robotyka
Znajomość zagadnień z zakresu automatyki
oczekiwany poziom: 2
(Eko) Ekonomia
Znajomość procesów biznesowych
oczekiwany poziom: 3
(Han) Handel
Umiejętność obsługi klientów
oczekiwany poziom: 4
(Inf) Informatyka
Wiedza z zakresu informatyki
oczekiwany poziom: 3
(Log) Logistyka
Umiejętność projektowania inteligentnych systemów transportowych
oczekiwany poziom: 3
Wiedza z zakresu logistyki
oczekiwany poziom: 3
Znajomość logistyki wirtualnej
oczekiwany poziom: 3
Znajomość przepisów i norm dot. przechowywania towarów
oczekiwany poziom: 5
(Mat) Matematyka
Znajomość podstawowych technik analizy statystycznej
oczekiwany poziom: 1
(Społ) Społeczne
Umiejętność pracy w systemie człowiek-maszyna
oczekiwany poziom: 3
(ZW) Zawodowe wspólne
Umiejętność radzenia sobie z niedostatkiem informacyjnymi
oczekiwany poziom: 3
Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż
oczekiwany poziom: 5
Znajomość pakietu MS Office
oczekiwany poziom: 5
Znajomość procedur, standardów pracy oraz instrukcji obowiązujących w firmie
oczekiwany poziom: 5

Kompetencje społeczne

(J) Językowe
Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
oczekiwany poziom: 5
(Społ) Społeczne
Dokładność
oczekiwany poziom: 5
Inteligencja emocjonalna
oczekiwany poziom: 4
Komunikatywność
oczekiwany poziom: 4
Kreatywność i innowacyjność
oczekiwany poziom: 4
Odporność na stres
oczekiwany poziom: 2
Odpowiedzialność
oczekiwany poziom: 2
Punktualność i terminowość
oczekiwany poziom: 4
Umiejętności adaptacyjne (dostosowania się do zmian otoczenia)
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność pracy zdalnej
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność uczenia się
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność współpracy z klientami globalnymi
oczekiwany poziom: 4
(ZW) Zawodowe wspólne
Świadomość zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność budowania systemów posiadających zdolność uczenia się
oczekiwany poziom: 2
Umiejętność kontrolowania procesów zachodzącymi w przedsiębiorstwie w sposób bezpośredni
oczekiwany poziom: 2
Umiejętność organizacji pracy własnej
oczekiwany poziom: 4