Porównanie umiejętności do modelu referencyjnego przyszłości lider procesów magazynowych w przyszłości

Embedded Image

technik logistyk

Lider procesów magazynowych w przyszłości odpowiedzialny będzie za koordynowanie pracy zespołu magazynierów i zautomatyzowanych procesów magazynowych. Jego głównym zadaniem będzie zapewnienie ciągłości produkcji oraz utrzymanie współpracy z działem produkcji i planowania za pośrednictwem systemów informatycznych. Dodatkowo będzie zajmował się przeprowadzaniem okresowej oceny efektywności tych procesów i prezentowaniem sporządzonych raportów przed kierownikiem obszaru.

Powiązane ścieżki karier

Embedded Image
Specjalista ds. łańcucha dostaw w przyszłości

Twoje ogólne dopasowanie do modelu:

Dopasowanie do kompetencji technicznych:
Dopasowanie do kompetencji społecznych:

Kompetencje techniczne

(AiR) Automatyka i Robotyka
Znajomość zagadnień z zakresu automatyki
oczekiwany poziom: 3
(Eko) Ekonomia
Umiejętność monitorowania KPI oraz przygotowania miesięcznych raportów
oczekiwany poziom: 4
Znajomość SAP ERP
oczekiwany poziom: 4
(Han) Handel
Umiejętność obsługi klientów
oczekiwany poziom: 2
(Inf) Informatyka
Umiejętność pracy z zaawansowaną technologią
oczekiwany poziom: 3
(Log) Logistyka
Umiejętność projektowania inteligentnych systemów transportowych
oczekiwany poziom: 2
Umiejętność zarządzania łańcuchem dostaw
oczekiwany poziom: 4
Wiedza z zakresu logistyki
oczekiwany poziom: 4
Znajomość logistyki wirtualnej
oczekiwany poziom: 3
Znajomość zasad prowadzenia dokumentacji magazynowej
oczekiwany poziom: 4
(Spe) Spedycja
Znajomość przepisów prawa dotyczącego transportu
oczekiwany poziom: 4
(ZW) Zawodowe wspólne
Podstawowa wiedza z zakresu automatyzacji
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność budowania modeli informacyjnych
oczekiwany poziom: 2
Umiejętność przygotowania raportów
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność radzenia sobie z niedostatkiem informacyjnymi
oczekiwany poziom: 3
Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż
oczekiwany poziom: 5
Znajomość pakietu MS Office
oczekiwany poziom: 5

Kompetencje społeczne

(J) Językowe
Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
oczekiwany poziom: 4
(Społ) Społeczne
Dociekliwość
oczekiwany poziom: 3
Dokładność
oczekiwany poziom: 5
Innowacyjność
oczekiwany poziom: 3
Inteligencja emocjonalna
oczekiwany poziom: 3
Komunikatywność
oczekiwany poziom: 5
Odporność na stres
oczekiwany poziom: 5
Samodzielność
oczekiwany poziom: 5
Umiejętności negocjacyjne
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność analitycznego myślenia
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność cyfrowej diagnozy pracy
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność pracy w systemie człowiek-maszyna
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność pracy w zespole
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność pracy w zespole międzynarodowym
oczekiwany poziom: 2
Umiejętność pracy zdalnej
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność szybkiego uczenia się
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność szybkiej adaptacji
oczekiwany poziom: 4
Zaangażowanie w wypełnianie zadań
oczekiwany poziom: 5
Zdolności organizacyjne
oczekiwany poziom: 5
(ZW) Zawodowe wspólne
Otwartość na nowe rozwiązania technologiczne
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność właściwej interpretacji danych
oczekiwany poziom: 4

Powiązane oferty

Loading content
Loading content...