Belka górna - logotypy Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Porównanie umiejętności do etapu inżynier procesu

Embedded Image

technik mechatronik, technik mechanik

Inżynier procesu odpowiedzialny jest za koordynację, kontrolę i optymalizację procesów produkcyjnych, a także wdrażanie nowych technologii. Dba by wszystkie procesy w przedsiębiorstwie były zgodne z obowiązującymi standardami, normami i przepisami BHP. W przypadku wystąpienia odchyleń podejmuje działania korygujące wady. Zajmuje się również szkoleniem pracowników pod względem odpowiedniej eksploatacji maszyn i urządzeń. Dodatkowo przygotowuje dokumentację techniczną.

Powiązane ścieżki karier

Embedded Image
Inżynier procesu

Twoje ogólne dopasowanie do modelu:

Dopasowanie do kompetencji technicznych:
Dopasowanie do kompetencji społecznych:

Kompetencje techniczne

(Elk) Elektryka
Umiejętność identyfikacji i rozwiązywania problemów w zakresie elektryki
oczekiwany poziom: 5
(Mec) Mechanika
Umiejętność modyfikacji maszyn i urządzeń
oczekiwany poziom: 5
(Mtr) Mechatronika
Wiedza z zakresu mechaniki maszyn
oczekiwany poziom: 4
(Prod) Produkcja
Umiejętność doskonalenia procesu produkcyjnego
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność określania wydajności oraz zdolności procesu i maszyn
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność projektowania i prowadzenia procesów technologicznych
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność uruchamiania i utrzymania procesów produkcji
oczekiwany poziom: 5
(ZW) Zawodowe wspólne
Umiejętność czytania i opracowania dokumentacji technicznej
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność dbania o porządek na stanowisku pracy
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność dbania o sprzęt, maszyny i narzędzia wykorzystywane podczas pracy
oczekiwany poziom: 5
Wiedza z zakresu przebiegów procesów produkcyjnych i technologicznych
oczekiwany poziom: 5
Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż
oczekiwany poziom: 5
Znajomość pakietu MS Office
oczekiwany poziom: 5

Kompetencje społeczne

(J) Językowe
Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
oczekiwany poziom: 5
(Społ) Społeczne
Dokładność
oczekiwany poziom: 4
Komunikatywność
oczekiwany poziom: 5
Kreatywność i innowacyjność
oczekiwany poziom: 5
Odpowiedzialność
oczekiwany poziom: 5
Przedsiębiorczość
oczekiwany poziom: 3
Samodzielność
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność pracy w zespole
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność uczenia się
oczekiwany poziom: 5
Zdolności organizacyjne
oczekiwany poziom: 5
(Zarz) Zarządzanie
Umiejętność kierowania pracą w zespole projektowym
oczekiwany poziom: 4

Powiązane oferty

Loading content
Loading content...