Porównanie umiejętności do etapu specjalista ds. marketingu internetowego

Embedded Image

Zawód

technik organizacji reklamy, technik reklamy

Powiązane ścieżki karier

Embedded Image
Marketingowiec

Twoje ogólne dopasowanie do etapu:

Dopasowanie do kompetencji technicznych:
Dopasowanie do kompetencji społecznych:

Kompetencje techniczne

(Inf) Informatyka
Znajomość narzędzi Google Analitycs
oczekiwany poziom: 4
(TOR) Organizacja reklamy
Umiejętność monitorowania działań sprzedażowych i marketingowych
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność przygotowania ofert
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność tworzenia strategii komunikacji mediów społecznościowych
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność zarządzania kanałami własnymi marki
oczekiwany poziom: 4
Znajomość zagadnień z zakresu marketingu
oczekiwany poziom: 5
(ZW) Zawodowe wspólne
Umiejętność przygotowania prezentacji
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność przygotowania raportów
oczekiwany poziom: 4
Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż
oczekiwany poziom: 5
Znajomość pakietu MS Office
oczekiwany poziom: 5

Kompetencje społeczne

(J) Językowe
Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
oczekiwany poziom: 4
(Społ) Społeczne
Kreatywność
oczekiwany poziom: 5
Nastawienie na realizację celów
oczekiwany poziom: 5
Samodzielność
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność analitycznego myślenia
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność budowania relacji z klientami
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność dbania o wizerunek firmy
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność pracy w zespole
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność szybkiego uczenia się
oczekiwany poziom: 4
Zaangażowanie w wypełnianie zadań
oczekiwany poziom: 5
Zdolności organizacyjne
oczekiwany poziom: 5
(Zarz) Zarządzanie
Umiejętność kierowania pracą w zespole projektowym
oczekiwany poziom: 4
(ZW) Zawodowe wspólne
Umiejętność komunikowania się w organizacji
oczekiwany poziom: 5