Belka górna - logotypy Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Porównanie umiejętności do etapu technik laborant

Embedded Image

technik mechatronik, technik technologii chemicznej

Technik laborant odpowiedzialny jest za przygotowanie sprzętu laboratoryjnego, pobieranie próbek i wykonywanie bieżących analiz laboratoryjnych oraz opracowywanie wyników przeprowadzonych badań. Zajmuje się również wykonywaniem analiz surowców i produktów. Ponadto, wykonuje oznaczenia wielkości fizycznych i chemicznych, a także badania chemiczne i biochemiczne.

Powiązane ścieżki karier

Embedded Image
Inżynier procesu

Twoje ogólne dopasowanie do modelu:

Dopasowanie do kompetencji technicznych:
Dopasowanie do kompetencji społecznych:

Kompetencje techniczne

(Eko) Ekonomia
Znajomość SAP ERP
oczekiwany poziom: 5
(Jak) Jakość
Sprawowanie nadzoru nad środkami kontrolno-pomiarowymi
oczekiwany poziom: 4
(Mtr) Mechatronika
Umiejętność przeprowadzania audytu wyrobu w zakresie pomiaru
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność przeprowadzania pomiarów przyrządów produkcyjnych i pomiarowych
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność przeprowadzenia badań i testów pomiarowych
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność przygotowania dokumentacji pomiarowej dla wzorów – analiza zgodności z wymaganiami Klienta
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność wykonywania pomiarów wyrobów produkcyjnych
oczekiwany poziom: 5
(Zarz) Zarządzanie
Znajomość zasad Lean Management
oczekiwany poziom: 4
(ZW) Zawodowe wspólne
Umiejętność dbania o porządek na stanowisku pracy
oczekiwany poziom: 4
Znajomość pakietu MS Office
oczekiwany poziom: 3
Znajomość procedur, standardów pracy oraz instrukcji obowiązujących w firmie
oczekiwany poziom: 5

Kompetencje społeczne

(J) Językowe
Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
oczekiwany poziom: 3
(Społ) Społeczne
Dokładność
oczekiwany poziom: 4
Komunikatywność
oczekiwany poziom: 4
Kreatywność i innowacyjność
oczekiwany poziom: 3
Odpowiedzialność
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
oczekiwany poziom: 5
Umiejętność pracy w zespole
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność uczenia się
oczekiwany poziom: 4
Wielozadaniowość
oczekiwany poziom: 3
Zdolności organizacyjne
oczekiwany poziom: 4