Belka górna - logotypy Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Porównanie umiejętności do etapu elektryk

Embedded Image

technik elektryk

Elektryk zajmuje się montażem, instalacją, konserwacją i naprawą instalacji elektrycznych, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do jego obowiązków należy również wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz planowanie zakresu i harmonogramowanie prac remontowych.

Firmy współpracujące przy opracowaniu modelu

Ardagh Glass S.A.
Mondi Simet sp. z o.o.
Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów RAWAG sp. z o.o.
Solaris Bus & Coach S.A.
Zakłady Drobiarskie Farmio sp. z o.o.
ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. S.K.

Powiązane ścieżki karier

Embedded Image
Elektryka

Twoje ogólne dopasowanie do modelu:

Dopasowanie do kompetencji technicznych:
Dopasowanie do kompetencji społecznych:

Kompetencje techniczne

(Elk) Elektryka
Umiejętność identyfikacji i rozwiązywania problemów w zakresie elektryki
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność posługiwania się elektronarzędziami
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność przeprowadzania napraw maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność utrzymywania sprawności technicznej maszyn
oczekiwany poziom: 4
Uprawnienia SEP do 1kV
oczekiwany poziom: 4
Znajomość parametrów pracy maszyn i urządzeń
oczekiwany poziom: 3
Znajomość zagadnień z dziedziny elektryki
oczekiwany poziom: 3
(ZW) Zawodowe wspólne
Umiejętność czytania i opracowania dokumentacji technicznej
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność dbania o sprzęt, maszyny i narzędzia wykorzystywane podczas pracy
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność prowadzenia prac przeglądowych, remontowych, modernizacyjnych
oczekiwany poziom: 3
Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż
oczekiwany poziom: 5
Znajomość pakietu MS Office
oczekiwany poziom: 3

Kompetencje społeczne

(J) Językowe
Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
oczekiwany poziom: 3
(Społ) Społeczne
Dokładność
oczekiwany poziom: 4
Komunikatywność
oczekiwany poziom: 3
Kreatywność i innowacyjność
oczekiwany poziom: 2
Odpowiedzialność
oczekiwany poziom: 3
Samodzielność
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność pracy w zespole
oczekiwany poziom: 4
Umiejętność uczenia się
oczekiwany poziom: 3

Powiązane raporty

Loading content
Loading content...

Powiązane oferty

Loading content
Loading content...