Porównanie umiejętności do etapu stażysta w dziale marketingu

Embedded Image

Zawód

technik organizacji reklamy, technik reklamy

Powiązane ścieżki karier

Embedded Image
Marketingowiec

Twoje ogólne dopasowanie do etapu:

Dopasowanie do kompetencji technicznych:
Dopasowanie do kompetencji społecznych:

Kompetencje techniczne

(Han) Handel
Umiejętność prezentowania produktów
oczekiwany poziom: 3
(Społ) Społeczne
Umiejętność organizacji eventów
oczekiwany poziom: 2
(TOR) Organizacja reklamy
Umiejętność monitorowania działań sprzedażowych i marketingowych
oczekiwany poziom: 2
Umiejętność tworzenia strategii komunikacji mediów społecznościowych
oczekiwany poziom: 2
Umiejętność zarządzania kanałami własnymi marki
oczekiwany poziom: 2
Znajomość zagadnień z zakresu marketingu
oczekiwany poziom: 3
(ZW) Zawodowe wspólne
Umiejętność przygotowania prezentacji
oczekiwany poziom: 3
Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż
oczekiwany poziom: 4
Znajomość pakietu MS Office
oczekiwany poziom: 4

Kompetencje społeczne

(J) Językowe
Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
oczekiwany poziom: 3
(Społ) Społeczne
Kreatywność
oczekiwany poziom: 3
Nastawienie na realizację celów
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność analitycznego myślenia
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność budowania relacji z klientami
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność dbania o wizerunek firmy
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność pracy w zespole
oczekiwany poziom: 2
Umiejętność szybkiego uczenia się
oczekiwany poziom: 4
Zaangażowanie w wypełnianie zadań
oczekiwany poziom: 3
Zdolności organizacyjne
oczekiwany poziom: 3
(ZW) Zawodowe wspólne
Umiejętność komunikowania się w organizacji
oczekiwany poziom: 4