Logotyp

Specjalista ds. Technicznego Zabezpieczenia Mienia

Agencja Ochrony

  Lokalizacja:

62-065 Grodzisk Wielkopolski

  Status oferty:

Aktualna

Wygaśnie za 8 dni!

  Branża:

Bezpieczeństwo/ochrona

Zadania

Zadania:
Instalacja, serwis i konserwacja systemów alarmowych,
Nadzór nad stanem technicznym powierzonych systemów,
Bieżące dokumentowanie swojej pracy - protokoły z zrealizowanych zadań,
Przygotowywanie dokumentacji technicznej
Bieżąca współpraca z działem handlowym.

Co oferujemy?

Oferujemy:
atrakcyjne warunki wynagrodzenia, premie uznaniowe
benefity pozapłacowe
możliwość rozwoju osobistego oraz zawodowego
możliwość awansu w strukturach firmy
elastyczny grafik
zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
niezbędne narzędzia pracy

Typ zatrudnienia

umowa na czas określony

Wymiar etatu

cały

Liczba stanowisk

1

Dodatkowe informacje

Wymagania:
wykształcenie min. zawodowe techniczne (preferowane o kierunkach: elektrycznym, elektronicznym, mechanicznym),
mile widziane doświadczenie w zakresie instalowania, serwisu i konserwacji systemów alarmowych, telewizji dozorowej i kontroli dostępu,
mile widziane znajomość charakterystyki produktów z zakresu technicznego zabezpieczenia mienia,,
mile widziane wpis na listę kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego,
Prawo jazdy kat. B,
odpowiedzialność i samodzielność.

Umiejętności

(AiR) Automatyka i Robotyka
  Chęć poznawania nowych technologii
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność diagnozowania stanu technicznego kabli i przewodów instalacji
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność doboru kabli i przewodów elektrycznych do wykonania instalacji
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność identyfikowania urządzenia i określenia jego funkcji na podstawie schematu
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność konfigurowania parametrów urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej urządzeń i instalacji automatyki przemysłowej
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność lokalizowania uszkodzenia instalacji
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność napraw maszyn i urządzeń w zakresie automatyki przemysłowej
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność oceny poprawności pracy instalacji
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji automatyki przemysłowej
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji na podstawie wykonanych pomiarów i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność oceny zgodności uzyskanych pomiarów z dokumentacją techniczną
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność odczytywania i analizowania informacji diagnostycznych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność określania funkcji i zastosowań urządzeń automatyki przemysłowej
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność określania rodzaju i zakresu napraw instalacji
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność określania wpływu mediów procesowych na pracę urządzeń automatyki przemysłowej
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem WinCC (TIA)
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność przeprowadzania testów urządzeń i instalacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność rozpoznawania i montowania przyłączy procesowych zgodnie z dokumentacją
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność rozpoznawania urządzeń automatyki przemysłowej na podstawie wyglądu i oznaczeń
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność sprawdzania poprawności działania instalacji automatyki przemysłowej
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność uruchamiania instalacji i urządzeń automatyki przemysłowej
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność wprowadzania korekt do pracy instalacji
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność wykonywania połączeń elektrycznych zamontowanych urządzeń
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność wykonywania pomiarów parametrów elektrycznych kabli i przewodów instalacji
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność wykonywania pomiarów sygnałów sterujących w instalacjach automatyki przemysłowej
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność wymiany uszkodzonych urządzeń w obwodach automatyki
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność wyznaczania trasy kabli i przewodów elektrycznych na podstawie dokumentacji
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność zastosowania przyrządów do wykonania pomiarów sprawdzających w układach automatyki przemysłowej
oczekiwany poziom: 1
  Wiedza z zakresu automatyki i systemów sterowania
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość metod i przyrządów do pomiaru standardowych sygnałów sterujących w instalacjach automatyki przemysłowej
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość narzędzi do montażu urządzeń automatyki przemysłowej
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość narzędzi do wykonywania napraw instalacji
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość narzędzia EPLAN
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość narzędzia SEE Electrical
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość podzespołów do wykonywania napraw instalacji
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość pracy ze sprzętem National Instruments
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość systemów HMI
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość systemu SCADA
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość środowiska LabVIEW
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość zagadnień z zakresu automatyki
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość zasad montażu urządzeń automatyki przemysłowej
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość zasad prowadzenia bieżącej dokumentacji
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość zasad wykonania dokumentacji powykonawczej
oczekiwany poziom: 1
(Bezp) Bezpieczeństwo
  Umiejętność nadzorowania przestrzegania przepisów prawa oraz wymogów korporacyjnych w zakresie BHP
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność proponowania, wdrażania i uaktualniania dobrych praktyk z zakresu BHP
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność prowadzenia dokumentacji z zakresu BHP i postępowań powypadkowych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność prowadzenia szkoleń BHP
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność przeprowadzania audytów i przeglądów warunków pracy w zakresie BHP
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność sporządzania raportów stanu BHP
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność współpracy z organami nadzoru nad warunkami pracy
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność współtworzenia i zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu zarządzania BHP
oczekiwany poziom: 1
  Wiedza z dziedziny niezawodności, ryzyka procesowego lub zapobiegania stratom
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość przepisów prawa w zakresie BHP
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość zagadnień bezpieczeństwa wybuchowego i maszynowego
oczekiwany poziom: 1
(Ele) Elektronika
  Umiejętność analizowania schematów elektrycznych i elektronicznych układów i instalacji
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność diagnozowania i usuwania awarii
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność diagnozy urządzeń wykonawczych automatyki
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność dobierania narzędzi do montażu elementów, układów i urządzeń elektronicznych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność konfiguracji wstępnej sprzętu elektrotechnicznego / elektronicznego
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność lokalizowania uszkodzeń układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność modyfikacji instalacji sterowniczych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność określania funkcji oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność określania funkcji, parametrów oraz zastosowań urządzeń elektronicznych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność posługiwania się narzędziami niezbędnymi w elektronice
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność przeprowadzenia uruchomień maszyn i urządzeń
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność regeneracji określonych podzespołów maszyn zgodnie z opracowanymi instrukcjami
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność serwisowania instalacji pod względem automatycznym i elektrycznym
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność testowania urządzeń elektronicznych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność uruchamiania zainstalowanych urządzeń elektronicznych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność ustawiania parametrów na stanowiskach roboczych oraz liniach produkcyjnych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność usuwania awarii systemów PLC i innych systemów automatyki
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność utrzymywania w pełnej sprawności maszyn i urządzeń zakładu pracy
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność wykonywania instalacji automatyki
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność wykonywania pomiarów urządzeń elektronicznych
oczekiwany poziom: 1
  Wiedza z zakresu elektromechaniki
oczekiwany poziom: 1
  Wiedza z zakresu elektroniki
oczekiwany poziom: 1
  Wiedza z zakresu rozdzielnic i napędów
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość nazewnictwa fachowego i elementów elektronicznych
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość schematów elektronicznych
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość urządzeń linii produkcyjnych (sterowniki PLC, falowniki, silniki)
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość zagadnień związanych z procesem montażu elementów przewlekanych THT
oczekiwany poziom: 1
(Elk) Elektryka
  Umiejętność bieżących napraw w zakresie elektryki
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność dobierania mierników oraz wykonywanie pomiarów odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność identyfikacji i rozwiązywania problemów w zakresie elektryki
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność montażu elektrycznego
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność określania wpływu parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność posługiwania się elektronarzędziami
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność programowania instalacji elektrycznych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność projektowania instalacji elektrycznych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność przeprowadzania napraw maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność realizacji napraw oraz zleconych prac konserwacyjnych i remontowych na istniejącej, czynnej sieci elektroenergetycznej
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność realizacji prac budowlano-montażowych, zgodnie z wymaganiami realizacyjnymi i przepisami bhp
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność realizacji prac kontrolno-pomiarowych na obiektach
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność rozpoznawania urządzeń na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli graficznych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność rozpoznawania źródeł światła i opraw oświetleniowych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność utrzymania sprawności technicznej instalacji elektrycznej
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność utrzymywania sprawności technicznej maszyn
oczekiwany poziom: 1
  Uprawnienia SEP do 1kV
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość parametrów pracy maszyn i urządzeń
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość specyfiki eksploatacji maszyn i urządzeń
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość zagadnień z dziedziny elektryki
oczekiwany poziom: 1
(J) Językowe
  Znajomość innych języków obcych
oczekiwany poziom: 1
(Mec) Mechanika
  Podstawowa wiedza z zakresu budowy i konstrukcji pojazdów mechanicznych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność diagnostyki samochodowej
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność diagnostyki usterek i odchyleń procesowych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność dobierania narzędzi pomiarowych do kontroli przedmiotów po obróbce
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność doboru narzędzi i przyrządów do wykonania napraw zespołów oraz posługiwania się nimi
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność frezowania części formujących
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność inicjowania działań zmierzających do optymalizacji procesów obróbki skrawaniem
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność instalacji nowych maszyn i urządzeń
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność konserwowania maszyn
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność konserwowania maszyn CNC
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność korygowania narzędzi oraz parametrów obróbczych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej w procesie obsługi i naprawy
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność modyfikacji maszyn i urządzeń
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność montażu i demontażu zespołów i podzespołów
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność montażu mechanicznego
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność montowania podzespołów samochodowych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność naprawy uszkodzonych maszyn, urządzeń oraz wózków widłowych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność obsługi elektronarzędzi
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność obsługi maszyn skrawających
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność obsługi maszyn sterowanych numerycznie: frezarki, centra obróbcze
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność obsługi maszyn sterowanych numerycznie: tokarki, tokarko-frezarki
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność obsługi maszyn warsztatowych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność obsługi narzędzi kontrolnych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność obsługi narzędzi montażowych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność oceny jakości wykonania obsługi i naprawy
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność oceny stanu technicznego elektrycznych i elektronicznych elementów oraz układów z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność określania zakresu naprawy
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność piłowania części formujących
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność pisania programów na maszyny CNC
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność planowania procesu obsługi i naprawy
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność polerowania części formujących
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami pomiarowymi (suwmiarka, średnicówka)
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność przestrzegania zasad obsługi maszyn i urządzeń
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność przywracania funkcjonalności elektrycznego i elektronicznego układu pojazdu samochodowego po wykonaniu prac mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność rozróżniania części maszyn i urządzeń
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność spawania
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność sporządzania kalkulacji kosztów wykonania obsługi i naprawy
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność stosowania programów komputerowych do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność stosowania rozwiązań organizacyjnych wpływających na efektywność i jakość obsługi i naprawy
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność szlifowania części formujących
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność toczenia części formujących
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność tworzenia rozwiązań konstrukcyjnych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność utrzymywania sprawności technicznej sprzętu oraz instalacji
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność wiercenia części formujących
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność wspierania procesu zakupów narzędzi (oferty, zamówienia)
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność wykonania pomiarów diagnostycznych układów elektrycznych i elektronicznych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność wykonania regulacji układów lub elementów elektrycznych i elektronicznych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność wykonywania detalu zgodnie z rysunkiem technicznym
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność wykonywania napraw samochodów pod kątem mechanicznym
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność wymiany uszkodzonych układów lub elementów elektrycznych i elektronicznych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność wymiany uszkodzonych zespołów i podzespołów z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność zarządzania procesem obsługi i naprawy
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość branży metalowej
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość branży motoryzacyjnej
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość budowy pojazdów samochodowych
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość elektromechaniki samochodowej (osobowych, ciężarowych, urządzeń i maszyn budowlanych)
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość elektryki samochodowej
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość konstrukcji maszyn, obrabiarek CNC
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość metod naprawy układów elektrycznych i elektronicznych
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość metod naprawy zespołów i podzespołów
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość podstawowych zasad mechaniki
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość programu NUPAS - CADMATIC
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość programu Solidworks
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość prowadzenia dokumentacji obsługi i naprawy
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość przyczyn uszkodzeń podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość rysunku technicznego
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość sporządzania dokumentacji przyjęcia i wydania pojazdu
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość urządzeń pomiarowych
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość zagadnień mechaniki samochodowej
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość zagadnień obróbki skrawaniem
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość zasad analizy tolerancji i łańcuchów wymiarowych
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość zasad działania podzespołów i zespołów pojazdu samochodowego
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość zasad gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość zasad recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi
oczekiwany poziom: 1
(Spec) Specjalne
  Potrafi grać na gitarze
oczekiwany poziom: 1
  Potrafi grać na keyboardzie
oczekiwany poziom: 1
  Potrafi posługiwać się zapisem nutowym
oczekiwany poziom: 1
  Prawo jazdy kat. A
oczekiwany poziom: 1
  Prawo jazdy kat. A1
oczekiwany poziom: 1
  Prawo jazdy kat. A2
oczekiwany poziom: 1
  Prawo jazdy kat. AM
oczekiwany poziom: 1
  Prawo jazdy kat. B
oczekiwany poziom: 1
  Prawo jazdy kat. B+E
oczekiwany poziom: 1
  Prawo jazdy kat. B1
oczekiwany poziom: 1
  Prawo jazdy kat. C
oczekiwany poziom: 1
  Prawo jazdy kat. C1
oczekiwany poziom: 1
  Prawo jazdy kat. D
oczekiwany poziom: 1
  Prawo jazdy kat. D1
oczekiwany poziom: 1
  Prawo jazdy kat. T
oczekiwany poziom: 1
  Zmysł plastyczny (predyspozycje)
oczekiwany poziom: 1
(Społ) Społeczne
  Ambicja
oczekiwany poziom: 1
  Asertywność
oczekiwany poziom: 1
  Chęć do podejmowania nowych wyzwań
oczekiwany poziom: 1
  Ciekawość świata
oczekiwany poziom: 1
  Dociekliwość
oczekiwany poziom: 1
  Dokładność
oczekiwany poziom: 1
  Dynamiczność
oczekiwany poziom: 1
  Dyspozycyjność
oczekiwany poziom: 1
  Elastyczność
oczekiwany poziom: 1
  Empatia
oczekiwany poziom: 1
  Entuzjazm
oczekiwany poziom: 1
  Inicjatywa
oczekiwany poziom: 1
  Innowacyjność
oczekiwany poziom: 1
  Inteligencja emocjonalna
oczekiwany poziom: 1
  Kompetencje zarządcze
oczekiwany poziom: 1
  Komunikatywność
oczekiwany poziom: 1
  Konsekwencja w realizacji zadań
oczekiwany poziom: 1
  Kreatywność
oczekiwany poziom: 1
  Lojalność
oczekiwany poziom: 1
  Motywacja do pracy
oczekiwany poziom: 1
  Multizadaniowość
oczekiwany poziom: 1
  Nastawienie na realizację celów
oczekiwany poziom: 1
  Odporność na stres
oczekiwany poziom: 1
  Odpowiedzialność
oczekiwany poziom: 1
  Optymizm
oczekiwany poziom: 1
  Otwartość
oczekiwany poziom: 1
  Pasja
oczekiwany poziom: 1
  Poczucie estetyki
oczekiwany poziom: 1
  Proaktywność
oczekiwany poziom: 1
  Profesjonalizm
oczekiwany poziom: 1
  Przedsiębiorczość
oczekiwany poziom: 1
  Punktualność
oczekiwany poziom: 1
  Rzetelność
oczekiwany poziom: 1
  Samodyscyplina
oczekiwany poziom: 1
  Samodzielność
oczekiwany poziom: 1
  Skrupulatność
oczekiwany poziom: 1
  Skuteczność w realizacji celów
oczekiwany poziom: 1
  Spostrzegawczość
oczekiwany poziom: 1
  Sprawność fizyczna
oczekiwany poziom: 1
  Staranność
oczekiwany poziom: 1
  Systematyczność
oczekiwany poziom: 1
  Szybkość podejmowania decyzji
oczekiwany poziom: 1
  Terminowość
oczekiwany poziom: 1
  Uczciwość
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętności negocjacyjne
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętności zarządzania czasem
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność analitycznego myślenia
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność budowania relacji z klientami
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność ciągłego uczenia się
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność cyfrowej diagnozy pracy
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność dbania o wizerunek firmy
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność diagnozowania problemów
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność organizacji eventów
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność pozyskania klientów
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność pracy w systemie człowiek-maszyna
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność pracy w zespole
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność pracy w zespole międzynarodowym
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność pracy zdalnej
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność sporządzenia sprawozdań ze spotkań
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność strategicznego myślenia
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność szybkiego uczenia się
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność szybkiej adaptacji
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność tworzenia i redagowania tekstów pisemnych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność współpracy z klientami globalnymi
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność współpracy z klientami i współpracownikami
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność współpracy z oddziałami i firmami zewnętrznymi w zakresie funkcjonowania urządzeń informatycznych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność wyciągania wniosków
oczekiwany poziom: 1
  Wysoka kultura osobista
oczekiwany poziom: 1
  Zaangażowanie w wypełnianie zadań
oczekiwany poziom: 1
  Zdolności organizacyjne
oczekiwany poziom: 1
  Zdolność dzielenia się wiedzą i umiejętnościami
oczekiwany poziom: 1
  Zorientowanie na klienta
oczekiwany poziom: 1
(Tel) Teleinformatyka
  Podstawowa wiedza z teleinformatyki
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność administrowania systemami
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność analizy i usuwania bieżących problemów i usterek w sieci teleinformatycznej
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność instalowania i aktualizowania sterowników urządzeń peryferyjnych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność instalowania, konfigurowania oraz aktualizowania systemów operacyjnych i aplikacji na stacjach roboczych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność monitorowania poprawności wykonanych instalacji
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność montażu okablowania sieciowego
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność nadzorowania ewidencji sprzętu i uprawnień
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność nadzorowania nad działaniem lokalnych i zdalnych systemów sieciowych, komputerów, serwerów i usług telekomunikacyjnych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność optymalizacji działań, zapobiegających powstawania usterek
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność projektowania sieci teleinformatycznej
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność przeprowadzenia odbiorów technicznych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność rozwiązywania problemów sprzętowo – programowych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność uruchomienia sprzętu telekomunikacyjnego
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność wykonania pomiarów, kontroli i regulacji parametrów charakterystycznych dla sprzętu telekomunikacyjnego
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność wykonywania pomiarów i testów sieci logicznej
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność wykonywania pomiarów okablowania strukturalnego
oczekiwany poziom: 1
  Wiedza na temat narzędzi do monitorowania sieci
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość budowy sieci teleinformatycznej
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość budowy sprzętu telekomunikacyjnego
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość domen internetowych
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość konfiguracji i administracji sieci lokalnych (LAN, WLAN)
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość konfiguracji i obsługi sprzętu IT (drukarki, skanery, backup)
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość obszarów sieciowych dotyczących routingu, switchingu i multicastu
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość parametrów sprzętu telekomunikacyjnego
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość systemów CMS (np. Wordpress itp.)
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość systemów Mac OS X (konfiguracja i administracja)
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość technologii sieciowych
oczekiwany poziom: 1
  Znajomość ustaw i norm dotyczących bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
oczekiwany poziom: 1
(Usł) Usługi
  Umiejętność diagnozowania stanu włosów i skóry głowy
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność dobierania emulsji o odpowiednim stężeniu do uzyskania pożądanego koloru włosów
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność dobierania fryzur do kształtu głowy i cech indywidualnych klienta
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność dobierania i stosowania środków do pielęgnacji i regeneracji włosów
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność dopasowywania fryzury do kształtu twarzy
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność farbowania włosów siwych i szpakowatych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność modelowania włosów krótkich i długich
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność mycia włosów i skóry głowy
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność przeprowadzania korekty koloru za pomocą nowoczesnych środków tonujących i płukanek
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność przygotowania klienta do farbowania włosów
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność przygotowania klienta do zabiegu układania włosów
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność przygotowywania stanowiska i klienta do mycia włosów i skóry głowy
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność przygotowywania stanowiska pracy do farbowania włosów
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność przygotowywania stanowiska pracy do modelowania włosów
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność przygotowywania środka barwiącego
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność stosowania aparatury do zabiegów pielęgnacyjnych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność stosowania różnorodnych elementów dekoracyjnych w stylizacji fryzur
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność układania fryzur damskich dziennych, wieczorowych i okolicznościowych
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność wykonywania balejażu
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność wykonywania farbowania włosów po raz pierwszy, odrostów, pasemek
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność wykonywania koloryzacji ton w ton
oczekiwany poziom: 1
  Umiejętność wykonywania masażu pielęgnacyjnego i relaksacyjnego
oczekiwany poziom: 1

Proponowane szkolenia

Loading content

Podobne ogłoszenia

Loading content