Belka górna - logotypy Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Logotyp

Specjalista ds. Technicznego Zabezpieczenia Mienia

Upłynął już termin aplikowania do tej oferty

Agencja Ochrony

  Lokalizacja:

62-065 Grodzisk Wielkopolski

  Status oferty:

Wygasła

  Branża:

Bezpieczeństwo/ochrona

Zadania

Zadania:
Instalacja, serwis i konserwacja systemów alarmowych,
Nadzór nad stanem technicznym powierzonych systemów,
Bieżące dokumentowanie swojej pracy - protokoły z zrealizowanych zadań,
Przygotowywanie dokumentacji technicznej
Bieżąca współpraca z działem handlowym.

Co oferujemy?

Oferujemy:
atrakcyjne warunki wynagrodzenia, premie uznaniowe
benefity pozapłacowe
możliwość rozwoju osobistego oraz zawodowego
możliwość awansu w strukturach firmy
elastyczny grafik
zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
niezbędne narzędzia pracy

Typ zatrudnienia

umowa na czas określony

Wymiar etatu

cały

Liczba stanowisk

1

Dodatkowe informacje

Wymagania:
wykształcenie min. zawodowe techniczne (preferowane o kierunkach: elektrycznym, elektronicznym, mechanicznym),
mile widziane doświadczenie w zakresie instalowania, serwisu i konserwacji systemów alarmowych, telewizji dozorowej i kontroli dostępu,
mile widziane znajomość charakterystyki produktów z zakresu technicznego zabezpieczenia mienia,,
mile widziane wpis na listę kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego,
Prawo jazdy kat. B,
odpowiedzialność i samodzielność.

Umiejętności

(AiR) Automatyka i Robotyka
  Chęć poznawania nowych technologii
  Umiejętność diagnozowania stanu technicznego kabli i przewodów instalacji
  Umiejętność doboru kabli i przewodów elektrycznych do wykonania instalacji
  Umiejętność identyfikowania urządzenia i określenia jego funkcji na podstawie schematu
  Umiejętność konfigurowania parametrów urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej
  Umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej urządzeń i instalacji automatyki przemysłowej
  Umiejętność lokalizowania uszkodzenia instalacji
  Umiejętność napraw maszyn i urządzeń w zakresie automatyki przemysłowej
  Umiejętność oceny poprawności pracy instalacji
  Umiejętność oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji automatyki przemysłowej
  Umiejętność oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji na podstawie wykonanych pomiarów i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej
  Umiejętność oceny zgodności uzyskanych pomiarów z dokumentacją techniczną
  Umiejętność odczytywania i analizowania informacji diagnostycznych
  Umiejętność określania funkcji i zastosowań urządzeń automatyki przemysłowej
  Umiejętność określania rodzaju i zakresu napraw instalacji
  Umiejętność określania wpływu mediów procesowych na pracę urządzeń automatyki przemysłowej
  Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem WinCC (TIA)
  Umiejętność przeprowadzania testów urządzeń i instalacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej
  Umiejętność rozpoznawania i montowania przyłączy procesowych zgodnie z dokumentacją
  Umiejętność rozpoznawania urządzeń automatyki przemysłowej na podstawie wyglądu i oznaczeń
  Umiejętność sprawdzania poprawności działania instalacji automatyki przemysłowej
  Umiejętność uruchamiania instalacji i urządzeń automatyki przemysłowej
  Umiejętność wprowadzania korekt do pracy instalacji
  Umiejętność wykonywania połączeń elektrycznych zamontowanych urządzeń
  Umiejętność wykonywania pomiarów parametrów elektrycznych kabli i przewodów instalacji
  Umiejętność wykonywania pomiarów sygnałów sterujących w instalacjach automatyki przemysłowej
  Umiejętność wymiany uszkodzonych urządzeń w obwodach automatyki
  Umiejętność wyznaczania trasy kabli i przewodów elektrycznych na podstawie dokumentacji
  Umiejętność zastosowania przyrządów do wykonania pomiarów sprawdzających w układach automatyki przemysłowej
  Wiedza z zakresu automatyki i systemów sterowania
  Znajomość metod i przyrządów do pomiaru standardowych sygnałów sterujących w instalacjach automatyki przemysłowej
  Znajomość narzędzi do montażu urządzeń automatyki przemysłowej
  Znajomość narzędzi do wykonywania napraw instalacji
  Znajomość narzędzia EPLAN
  Znajomość narzędzia SEE Electrical
  Znajomość podzespołów do wykonywania napraw instalacji
  Znajomość pracy ze sprzętem National Instruments
  Znajomość systemów HMI
  Znajomość systemu SCADA
  Znajomość środowiska LabVIEW
  Znajomość zagadnień z zakresu automatyki
  Znajomość zasad montażu urządzeń automatyki przemysłowej
  Znajomość zasad prowadzenia bieżącej dokumentacji
  Znajomość zasad wykonania dokumentacji powykonawczej
(Bezp) Bezpieczeństwo
  Umiejętność nadzorowania przestrzegania przepisów prawa oraz wymogów korporacyjnych w zakresie BHP
  Umiejętność proponowania, wdrażania i uaktualniania dobrych praktyk z zakresu BHP
  Umiejętność prowadzenia dokumentacji z zakresu BHP i postępowań powypadkowych
  Umiejętność prowadzenia szkoleń BHP
  Umiejętność przeprowadzania audytów i przeglądów warunków pracy w zakresie BHP
  Umiejętność sporządzania raportów stanu BHP
  Umiejętność współpracy z organami nadzoru nad warunkami pracy
  Umiejętność współtworzenia i zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu zarządzania BHP
  Wiedza z dziedziny niezawodności, ryzyka procesowego lub zapobiegania stratom
  Znajomość przepisów prawa w zakresie BHP
  Znajomość zagadnień bezpieczeństwa wybuchowego i maszynowego
(Ele) Elektronika
  Umiejętność analizowania schematów elektrycznych i elektronicznych układów i instalacji
  Umiejętność diagnozowania i usuwania awarii
  Umiejętność diagnozy urządzeń wykonawczych automatyki
  Umiejętność dobierania narzędzi do montażu elementów, układów i urządzeń elektronicznych
  Umiejętność konfiguracji wstępnej sprzętu elektrotechnicznego / elektronicznego
  Umiejętność lokalizowania uszkodzeń układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych
  Umiejętność modyfikacji instalacji sterowniczych
  Umiejętność określania funkcji oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych
  Umiejętność określania funkcji, parametrów oraz zastosowań urządzeń elektronicznych
  Umiejętność posługiwania się narzędziami niezbędnymi w elektronice
  Umiejętność przeprowadzenia uruchomień maszyn i urządzeń
  Umiejętność regeneracji określonych podzespołów maszyn zgodnie z opracowanymi instrukcjami
  Umiejętność serwisowania instalacji pod względem automatycznym i elektrycznym
  Umiejętność testowania urządzeń elektronicznych
  Umiejętność uruchamiania zainstalowanych urządzeń elektronicznych
  Umiejętność ustawiania parametrów na stanowiskach roboczych oraz liniach produkcyjnych
  Umiejętność usuwania awarii systemów PLC i innych systemów automatyki
  Umiejętność utrzymywania w pełnej sprawności maszyn i urządzeń zakładu pracy
  Umiejętność wykonywania instalacji automatyki
  Umiejętność wykonywania pomiarów urządzeń elektronicznych
  Wiedza z zakresu elektromechaniki
  Wiedza z zakresu elektroniki
  Wiedza z zakresu rozdzielnic i napędów
  Znajomość nazewnictwa fachowego i elementów elektronicznych
  Znajomość schematów elektronicznych
  Znajomość urządzeń linii produkcyjnych (sterowniki PLC, falowniki, silniki)
  Znajomość zagadnień związanych z procesem montażu elementów przewlekanych THT
(Elk) Elektryka
  Umiejętność bieżących napraw w zakresie elektryki
  Umiejętność dobierania mierników oraz wykonywanie pomiarów odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych
  Umiejętność identyfikacji i rozwiązywania problemów w zakresie elektryki
  Umiejętność montażu elektrycznego
  Umiejętność określania wpływu parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych
  Umiejętność posługiwania się elektronarzędziami
  Umiejętność programowania instalacji elektrycznych
  Umiejętność projektowania instalacji elektrycznych
  Umiejętność przeprowadzania napraw maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
  Umiejętność realizacji napraw oraz zleconych prac konserwacyjnych i remontowych na istniejącej, czynnej sieci elektroenergetycznej
  Umiejętność realizacji prac budowlano-montażowych, zgodnie z wymaganiami realizacyjnymi i przepisami bhp
  Umiejętność realizacji prac kontrolno-pomiarowych na obiektach
  Umiejętność rozpoznawania urządzeń na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli graficznych
  Umiejętność rozpoznawania źródeł światła i opraw oświetleniowych
  Umiejętność utrzymania sprawności technicznej instalacji elektrycznej
  Umiejętność utrzymywania sprawności technicznej maszyn
  Uprawnienia SEP do 1kV
  Znajomość parametrów pracy maszyn i urządzeń
  Znajomość specyfiki eksploatacji maszyn i urządzeń
  Znajomość zagadnień z dziedziny elektryki
(J) Językowe
  Znajomość innych języków obcych
(Mec) Mechanika
  Podstawowa wiedza z zakresu budowy i konstrukcji pojazdów mechanicznych
  Umiejętność diagnostyki samochodowej
  Umiejętność diagnostyki usterek i odchyleń procesowych
  Umiejętność dobierania narzędzi pomiarowych do kontroli przedmiotów po obróbce
  Umiejętność doboru narzędzi i przyrządów do wykonania napraw zespołów oraz posługiwania się nimi
  Umiejętność frezowania części formujących
  Umiejętność inicjowania działań zmierzających do optymalizacji procesów obróbki skrawaniem
  Umiejętność instalacji nowych maszyn i urządzeń
  Umiejętność konserwowania maszyn
  Umiejętność konserwowania maszyn CNC
  Umiejętność korygowania narzędzi oraz parametrów obróbczych
  Umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej w procesie obsługi i naprawy
  Umiejętność modyfikacji maszyn i urządzeń
  Umiejętność montażu i demontażu zespołów i podzespołów
  Umiejętność montażu mechanicznego
  Umiejętność montowania podzespołów samochodowych
  Umiejętność naprawy uszkodzonych maszyn, urządzeń oraz wózków widłowych
  Umiejętność obsługi elektronarzędzi
  Umiejętność obsługi maszyn skrawających
  Umiejętność obsługi maszyn sterowanych numerycznie: frezarki, centra obróbcze
  Umiejętność obsługi maszyn sterowanych numerycznie: tokarki, tokarko-frezarki
  Umiejętność obsługi maszyn warsztatowych
  Umiejętność obsługi narzędzi kontrolnych
  Umiejętność obsługi narzędzi montażowych
  Umiejętność oceny jakości wykonania obsługi i naprawy
  Umiejętność oceny stanu technicznego elektrycznych i elektronicznych elementów oraz układów z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych
  Umiejętność określania zakresu naprawy
  Umiejętność piłowania części formujących
  Umiejętność pisania programów na maszyny CNC
  Umiejętność planowania procesu obsługi i naprawy
  Umiejętność polerowania części formujących
  Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami pomiarowymi (suwmiarka, średnicówka)
  Umiejętność przestrzegania zasad obsługi maszyn i urządzeń
  Umiejętność przywracania funkcjonalności elektrycznego i elektronicznego układu pojazdu samochodowego po wykonaniu prac mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych
  Umiejętność rozróżniania części maszyn i urządzeń
  Umiejętność spawania
  Umiejętność sporządzania kalkulacji kosztów wykonania obsługi i naprawy
  Umiejętność stosowania programów komputerowych do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych
  Umiejętność stosowania rozwiązań organizacyjnych wpływających na efektywność i jakość obsługi i naprawy
  Umiejętność szlifowania części formujących
  Umiejętność toczenia części formujących
  Umiejętność tworzenia rozwiązań konstrukcyjnych
  Umiejętność utrzymywania sprawności technicznej sprzętu oraz instalacji
  Umiejętność wiercenia części formujących
  Umiejętność wspierania procesu zakupów narzędzi (oferty, zamówienia)
  Umiejętność wykonania pomiarów diagnostycznych układów elektrycznych i elektronicznych
  Umiejętność wykonania regulacji układów lub elementów elektrycznych i elektronicznych
  Umiejętność wykonywania detalu zgodnie z rysunkiem technicznym
  Umiejętność wykonywania napraw samochodów pod kątem mechanicznym
  Umiejętność wymiany uszkodzonych układów lub elementów elektrycznych i elektronicznych
  Umiejętność wymiany uszkodzonych zespołów i podzespołów z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych
  Umiejętność zarządzania procesem obsługi i naprawy
  Znajomość branży metalowej
  Znajomość branży motoryzacyjnej
  Znajomość budowy pojazdów samochodowych
  Znajomość elektromechaniki samochodowej (osobowych, ciężarowych, urządzeń i maszyn budowlanych)
  Znajomość elektryki samochodowej
  Znajomość konstrukcji maszyn, obrabiarek CNC
  Znajomość metod naprawy układów elektrycznych i elektronicznych
  Znajomość metod naprawy zespołów i podzespołów
  Znajomość podstawowych zasad mechaniki
  Znajomość programu NUPAS - CADMATIC
  Znajomość programu Solidworks
  Znajomość prowadzenia dokumentacji obsługi i naprawy
  Znajomość przyczyn uszkodzeń podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
  Znajomość rysunku technicznego
  Znajomość sporządzania dokumentacji przyjęcia i wydania pojazdu
  Znajomość urządzeń pomiarowych
  Znajomość zagadnień mechaniki samochodowej
  Znajomość zagadnień obróbki skrawaniem
  Znajomość zasad analizy tolerancji i łańcuchów wymiarowych
  Znajomość zasad działania podzespołów i zespołów pojazdu samochodowego
  Znajomość zasad gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi
  Znajomość zasad recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi
(Spec) Specjalne
  Potrafi grać na gitarze
  Potrafi grać na keyboardzie
  Potrafi posługiwać się zapisem nutowym
  Prawo jazdy kat. A
  Prawo jazdy kat. A1
  Prawo jazdy kat. A2
  Prawo jazdy kat. AM
  Prawo jazdy kat. B
  Prawo jazdy kat. B+E
  Prawo jazdy kat. B1
  Prawo jazdy kat. C
  Prawo jazdy kat. C1
  Prawo jazdy kat. D
  Prawo jazdy kat. D1
  Prawo jazdy kat. T
  Zmysł plastyczny (predyspozycje)
(Społ) Społeczne
  Ambicja
  Asertywność
  Chęć do podejmowania nowych wyzwań
  Ciekawość świata
  Dociekliwość
  Dokładność
  Dynamiczność
  Dyspozycyjność
  Elastyczność
  Empatia
  Entuzjazm
  Inicjatywa
  Innowacyjność
  Inteligencja emocjonalna
  Kompetencje zarządcze
  Komunikatywność
  Konsekwencja w realizacji zadań
  Kreatywność
  Lojalność
  Motywacja do pracy
  Multizadaniowość
  Nastawienie na realizację celów
  Odporność na stres
  Odpowiedzialność
  Optymizm
  Otwartość
  Pasja
  Poczucie estetyki
  Proaktywność
  Profesjonalizm
  Przedsiębiorczość
  Punktualność
  Rzetelność
  Samodyscyplina
  Samodzielność
  Skrupulatność
  Skuteczność w realizacji celów
  Spostrzegawczość
  Sprawność fizyczna
  Staranność
  Systematyczność
  Szybkość podejmowania decyzji
  Terminowość
  Uczciwość
  Umiejętności negocjacyjne
  Umiejętności zarządzania czasem
  Umiejętność analitycznego myślenia
  Umiejętność budowania relacji z klientami
  Umiejętność ciągłego uczenia się
  Umiejętność cyfrowej diagnozy pracy
  Umiejętność dbania o wizerunek firmy
  Umiejętność diagnozowania problemów
  Umiejętność organizacji eventów
  Umiejętność pozyskania klientów
  Umiejętność pracy w systemie człowiek-maszyna
  Umiejętność pracy w zespole
  Umiejętność pracy w zespole międzynarodowym
  Umiejętność pracy zdalnej
  Umiejętność prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
  Umiejętność sporządzenia sprawozdań ze spotkań
  Umiejętność strategicznego myślenia
  Umiejętność szybkiego uczenia się
  Umiejętność szybkiej adaptacji
  Umiejętność tworzenia i redagowania tekstów pisemnych
  Umiejętność współpracy z klientami globalnymi
  Umiejętność współpracy z klientami i współpracownikami
  Umiejętność współpracy z oddziałami i firmami zewnętrznymi w zakresie funkcjonowania urządzeń informatycznych
  Umiejętność wyciągania wniosków
  Wysoka kultura osobista
  Zaangażowanie w wypełnianie zadań
  Zdolności organizacyjne
  Zdolność dzielenia się wiedzą i umiejętnościami
  Zorientowanie na klienta
(Tel) Teleinformatyka
  Podstawowa wiedza z teleinformatyki
  Umiejętność administrowania systemami
  Umiejętność analizy i usuwania bieżących problemów i usterek w sieci teleinformatycznej
  Umiejętność instalowania i aktualizowania sterowników urządzeń peryferyjnych
  Umiejętność instalowania, konfigurowania oraz aktualizowania systemów operacyjnych i aplikacji na stacjach roboczych
  Umiejętność monitorowania poprawności wykonanych instalacji
  Umiejętność montażu okablowania sieciowego
  Umiejętność nadzorowania ewidencji sprzętu i uprawnień
  Umiejętność nadzorowania nad działaniem lokalnych i zdalnych systemów sieciowych, komputerów, serwerów i usług telekomunikacyjnych
  Umiejętność optymalizacji działań, zapobiegających powstawania usterek
  Umiejętność projektowania sieci teleinformatycznej
  Umiejętność przeprowadzenia odbiorów technicznych
  Umiejętność rozwiązywania problemów sprzętowo – programowych
  Umiejętność uruchomienia sprzętu telekomunikacyjnego
  Umiejętność wykonania pomiarów, kontroli i regulacji parametrów charakterystycznych dla sprzętu telekomunikacyjnego
  Umiejętność wykonywania pomiarów i testów sieci logicznej
  Umiejętność wykonywania pomiarów okablowania strukturalnego
  Wiedza na temat narzędzi do monitorowania sieci
  Znajomość budowy sieci teleinformatycznej
  Znajomość budowy sprzętu telekomunikacyjnego
  Znajomość domen internetowych
  Znajomość konfiguracji i administracji sieci lokalnych (LAN, WLAN)
  Znajomość konfiguracji i obsługi sprzętu IT (drukarki, skanery, backup)
  Znajomość obszarów sieciowych dotyczących routingu, switchingu i multicastu
  Znajomość parametrów sprzętu telekomunikacyjnego
  Znajomość systemów CMS (np. Wordpress itp.)
  Znajomość systemów Mac OS X (konfiguracja i administracja)
  Znajomość technologii sieciowych
  Znajomość ustaw i norm dotyczących bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
(Usł) Usługi
  Umiejętność diagnozowania stanu włosów i skóry głowy
  Umiejętność dobierania emulsji o odpowiednim stężeniu do uzyskania pożądanego koloru włosów
  Umiejętność dobierania fryzur do kształtu głowy i cech indywidualnych klienta
  Umiejętność dobierania i stosowania środków do pielęgnacji i regeneracji włosów
  Umiejętność dopasowywania fryzury do kształtu twarzy
  Umiejętność farbowania włosów siwych i szpakowatych
  Umiejętność modelowania włosów krótkich i długich
  Umiejętność mycia włosów i skóry głowy
  Umiejętność opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych
  Umiejętność przeprowadzania korekty koloru za pomocą nowoczesnych środków tonujących i płukanek
  Umiejętność przygotowania klienta do farbowania włosów
  Umiejętność przygotowania klienta do zabiegu układania włosów
  Umiejętność przygotowywania stanowiska i klienta do mycia włosów i skóry głowy
  Umiejętność przygotowywania stanowiska pracy do farbowania włosów
  Umiejętność przygotowywania stanowiska pracy do modelowania włosów
  Umiejętność przygotowywania środka barwiącego
  Umiejętność stosowania aparatury do zabiegów pielęgnacyjnych
  Umiejętność stosowania różnorodnych elementów dekoracyjnych w stylizacji fryzur
  Umiejętność układania fryzur damskich dziennych, wieczorowych i okolicznościowych
  Umiejętność wykonywania balejażu
  Umiejętność wykonywania farbowania włosów po raz pierwszy, odrostów, pasemek
  Umiejętność wykonywania koloryzacji ton w ton
  Umiejętność wykonywania masażu pielęgnacyjnego i relaksacyjnego

Proponowane szkolenia

Loading content

Podobne ogłoszenia

Loading content