Logotyp

Praktykant projektowy - Utrzymanie Ruchu Spawalni

Upłynął już termin aplikowania do tej oferty

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

  Lokalizacja:

61-060 Poznań8 Antoninek

  Status oferty:

Wygasła

  Branża:

Produkcja

Zadania

- Eksport list meldunków z sterowników PLC S7 300/400, TIA1500 dla obszaru spawalni (około 140 Sterowników PLC)
- Sprawdzenie poprawności tłumaczeń, korekta tłumaczeń po stronie sterownika
- Przesłanie wygenerowanych list w celu aktualizacji w bazach danych DXQ- Control
- Kontrola struktury urządzeń oraz meldunków w DXQ- Control
- Działania prewencyjne utrzymujące linię produkcyjną w założonej kondycji technicznej
- Przeprowadzanie przeglądów prewencyjnych i oględzin zgodnie z harmonogramem
- Kwalifikowanie urządzeń do napraw i remontów
- Bieżące usuwanie awarii
- Dokonywanie zmian programowych w sterownikach PLC
- Programowanie i optymalizacja pracy robotów i stacji produkcyjnych
- Analizowanie dokumentacji i schematów elektrycznych
- Dokonywanie zmian programowych i sprzętowych na stacjach produkcyjnych
- Optymalizacja linii produkcyjnych oraz systemu ich kontroli
- Wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu IT

Co oferujemy?

- Umowę zlecenie, gwarantującą elastyczne godziny pracy w ciągu roku akademickiego (max. 20h w tygodniu)
- Wynagrodzenie do 500 zł brutto tygodniowo
- Realizację konkretnego projektu, który ma realny wpływ na funkcjonowanie naszej fabryki
- Wsparcie specjalistów – poznasz ekspertów pracujących w największej fabryce w regionie

Typ zatrudnienia

praktyka w ramach projektu

Wymiar etatu

inny

Liczba stanowisk

1

Dodatkowe informacje

Utrzymane Ruchu Spawalni jest najbardziej zautomatyzowanym obszarem zakładu Volkswagen Poznań. Stopień automatyzacji wynosi 80%. Kadra techniczna tego działu ma pod opieką około 800 robotów przemysłowych, 500 urządzeń zgrzewających i aplikacyjnych oraz 141 sterowników programowalnych PLC odpowiedzialnych za istniejące procesy. Procesy występujące w obszarze to : zgrzewanie punkowe, spawanie łukowe , laserowa technika łączenia elementów, toxowanie, grawerowanie i wiele innych.
Dział Utrzymania Ruchu jest odpowiedzialny za zapewnienie ciągłości produkcji poprzez utrzymanie sprawności technicznej linii, maszyn i urządzeń przy zachowaniu standardów produkcyjnych, ekonomicznych i ekologicznych zalecanych przez koncern VW. Realizacja tych założeń wiąże się z działaniami prewencyjnymi (przeglądy, konserwacje) oraz działaniami doraźnymi polegającymi na bezzwłocznym usuwaniu skutków oraz przyczyn awarii.

OFERTA SKIEROWANA DO STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH - KIERUNKI TECHNICZNE ZWIĄZANE Z AUTOMATYKĄ, ROBOTYKĄ, ELEKTROTECHNIKĄ I POKREWNE

Aplikuj: https://vwpoznan.traffit.com/public/an/enBBOGtnPT0=