Embedded Image

Staż w projekcie rozbudowy - Biuro Budowy Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o.

Beiersdorf Manufacturing Poznań sp. z o.o.

Lokalizacja:

61-021 Poznań

Status oferty:

Aktualna

Branża:

Produkcja

Zadania
- Pomoc w prowadzeniu biura budowy;
- Prowadzenie obiegu dokumentacji na budowie;
- Kontrola i weryfikacja dokumentacji projektowej oraz zgłaszanie ew. błędów;
- Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej;
- Administracja dokumentacji projektowej budowlanej;
- Wsparcie zespołu projektowego w kwestiach administracyjnych, organizacyjnych oraz rozliczeniach rzeczowo-finansowych;
- Weryfikacja postępu prac względem założonego harmonogramu oraz zgłaszanie ew. odchyleń / opóźnień;
- Dbanie o zachowanie najwyższych standardów dotyczących przestrzegania zasad BHP;
- Przygotowywanie przedmiarów oraz obmiarów robót zlecanych wykonawcom;
- Weryfikacja ilości wykonanych prac względem wcześniej sporządzonych przedmiarów;
- Pomoc w obsłudze urządzeń biurowych;
- Pomoc w obsłudze spotkań i narad na budowie;
Co oferujemy?
- umowę o pracę,
- bogaty pakiet benefitów,
- możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku
Typ zatrudnienia
praktyki
Wymiar etatu
inny
Liczba stanowisk
1
Dodatkowe informacje
OCZEKIWANIA:
- Wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki Budownictwo, Inżynieria środowiska, Elektrotechnika (lub pokrewne);
- Dostępność w wymiarze pełnego etatu;
- Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (MS Excel, MS Word, MS Project)
- Dobra znajomość programu AutoCad;
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
- Prawo jazdy kat. B;
- Komunikatywność w tym umiejętność komunikowania się z osobami ze wszystkich poziomów organizacyjnych;
- Dokładność, skrupulatność i terminowość, w tym umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu;
- Samodzielność i odpowiedzialność;
- Doskonała organizacja pracy własnej;
- Umiejętność pracy w zespole;
- Wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku lub praktyka w budownictwie lub przy projektach inwestycyjnych;

- Aplikuj poprzez przesłanie CV
- Zgłoszenia przyjmowane do 15/06/2021

Wymagane umiejętności

(ZW) Zawodowe wspólne
Umiejętność czytania i opracowania dokumentacji technicznej
oczekiwany poziom: 2
Umiejętność dbania o porządek na stanowisku pracy
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność dbania o sprzęt, maszyny i narzędzia wykorzystywane podczas pracy
oczekiwany poziom: 3
Wiedza z zakresu przebiegów procesów produkcyjnych i technologicznych
oczekiwany poziom: 2
Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż
oczekiwany poziom: 3
Znajomość pakietu MS Office
oczekiwany poziom: 3

Dodatkowe wymagania

(J) Językowe
Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
oczekiwany poziom: 4
(Społ) Społeczne
Dokładność
oczekiwany poziom: 3
Kreatywność
oczekiwany poziom: 2
Odpowiedzialność
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność analitycznego myślenia
oczekiwany poziom: 2
Umiejętność ciągłego uczenia się
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność komunikowania się
oczekiwany poziom: 3
Umiejętność pracy w zespole
oczekiwany poziom: 2
Zaangażowanie w wypełnianie zadań
oczekiwany poziom: 3
Zdolności organizacyjne
oczekiwany poziom: 2

Podobne ogłoszenia:

Ładowanie zawartości