Embedded Image

Technik Aparatów Słuchowych

 

Miejsce pracy:

61-013 Poznań, ul. Bałtycka

Status oferty:

Wygasła

Branża:

Elektronika

Upłynął już termin aplikowania do tej oferty.

SIVANTOS Sp. z o.o.

ul. Bałtycka 6, 61-013 Poznań

Inne informacje

Twoja praca z aparatem słuchowym/wkładką douszną polegać będzie na:
• złożeniu go z poszczególnych części
• estetycznym wykończeniu
• wizualnej kontroli jakości
• montażu elektroniki i akcesoriów
• modelowaniu wkładek i obudów do aparatów za pomocą programów komputerowych
• diagnozie i naprawie uszkodzonego aparatu
• stabilne warunki zatrudnienia, umowę o pracę zawartą bezpośrednio z Sivantos Sp. z o.o.
• przyjemne, czyste i bezpieczne środowisko pracy
• okres szkolenia przygotowującego do samodzielnej pracy na stanowisku
• kontakt z najnowocześniejszą techniką i technologiami
• ścieżkę rozwoju zawodowego
• dodatkowe świadczenia:
prywatna opieka medyczna
karta Multisport (z możliwością wykupienia karty dla dowolnej osoby towarzyszącej)
możliwość ubezpieczenia na życie w kilku opcjach na preferencyjnych warunkach
bonus świąteczny
bonus wakacyjny
regularnie owoce w firmie
imprezy integracyjne
dofinansowanie kształcenia
umowa na okres próbny
cały
Nie
3
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

1)Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Sivantos Sp. z o.o.. Kontakt może Pan/Pani nawiązać:
- listownie na adres siedziby: ul. Bałtycka 6, 61-013 Poznań
- e-mailowo: kontakt.rodo.pl@sivantos.com
2)Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b.
3)Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma Pan/Pani także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4Pana/Pani dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pana/Pani dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
5)Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy następnie zostaną usunięte.
6)Podanie przez Pana/Panią dane są niezbędne do celów rekrutacji, brak takiej zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie.
Wymagane umiejętności
Dodatkowe wymagania