Belka górna - logotypy Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Samorząd Województwa Wielkopolskiego

SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA POZIOMEM JAKOŚCI USŁUG ​

Upłynął już termin aplikowania do tej oferty

Poczta Polska Spółka Akcyjna

  Lokalizacja:

Poznań

  Status oferty:

Wygasła

  Branża:

IT - Administracja

Zadania

Dołącz do nas, jeśli: • masz doświadczenie w zakresie definiowania, monitorowania i rozliczania jakości Usług IT lub systemów IT (Service Level Management, Business Relationship Management, Incydent Management),

 • masz doświadczenie w zarządzaniu projektami lub koordynacji zadań z zakresem np. testowania, wytworzenia lub zmiany środowiska systemu teleinformatycznego (Project Management,  Change Management),

 • masz doświadczenie w tworzeniu harmonogramów dla powierzonych zadań w tym czynności i produktów,

 • posiadasz certyfikaty ukończenia szkoleń ITIL v3 lub ITIL v4 i/lub Lean Sigma i/lub PRINCE2, Agile/SCRUM,

 • masz wiedzę w zakresie systemów teleinformatycznych wspierających procesy biznesowe PPSA lub wybranych JO PPSA,

 • brałeś/-aś udział w projektach dot. ustalania i wprowadzania lub odbioru zmian w systemach teleinformatycznych.


Mile widziane: • umiejętność definiowania i opisywania biznesowych Usług IT,

 • umiejętność w opracowywaniu wymagań funkcjonalnych (biznesowych) i niefunkcjonalnych (SLA) modyfikacji systemu teleinformatycznego,

 • wiedza w zakresie systemów teleinformatycznych wspierających procesy biznesowe PPSA lub wybranych JO PPSA,

 • umiejętność koordynacji wdrożeń produktów projektów lub zmian IT w systemach IT.

Co oferujemy?

U nas zyskasz:

 • wsparcie opiekuna podczas pierwszych trzech miesięcy pracy,
 • atrakcyjne warunki zakupu prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie,
 • dofinansowanie do wypoczynku i wydarzeń kulturalnych,
 • pożyczki na preferencyjnych warunkach, wsparcie w przypadku trudnej sytuacji życiowej,
 • trzynastą pensję i dodatek stażowy za pracę w Poczcie Polskiej,
 • możliwość zakupu karty Multisport na korzystnych warunkach,
 • kartę rabatową Biznestank i zniżki u partnerów biznesowych,
 • możliwość dołączenia do pocztowych grup sportowych.

Zmianowość

Not

Liczba stanowisk

1

Dodatkowe informacje

Miejsce pracy: możliwość pracy na terenie całego kraju

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Twoje zadania:

 • zarządzanie poziomem jakości (SLA) w zakresie zapewniającym dostępność i użyteczność oraz formalną ciągłość działania Biznesowych Usług IT lub systemów IT,
 • koordynacja zmianami niebędącymi projektami IT w Biznesowych Usługach IT lub systemach IT,
 • współpraca z Gestorem i administratorami systemu teleinformatycznego w zakresie ustalania wymagań dostępności i jakości lub wymaganych zmian w Usługach IT lub systemie teleinformatycznym,
 • koordynacja obsługi najpoważniejszych incydentów i eskalacji oraz organizowanie akcji prewencyjnych,
 • zarządzanie ryzykiem i sposobem jego mitygacji związanym z prowadzonymi zadaniami,
 • bieżące informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i samodzielne, rzetelne wykonywanie powierzonej pracy,
 • terminowe raportowane, rozliczanie się z powierzonych zadań,
 • opcjonalnie koordynacja wdrożeń produktów projektów lub zmian IT w systemach IT.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach lub dokumentach wytworzonych w procesie rekrutacji jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: [email protected].
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. b (w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w przypadku dobrowolnego podania danych o stanie zdrowia) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), tj. udzielonej zgody; przepisów prawa, a także w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, ochrony interesu prawnego administratora w razie roszczeń ze strony kandydatów uczestniczących w rekrutacji, a także, w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych również do celów rekrutacji prowadzonych w przyszłości – w celu wykorzystania posiadanych przez administratora danych osobowych do nawiązania z Panią/Panem kontaktu lub wykorzystania ich w procesie oceny kandydatów.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgód, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia przystąpienia przez Panią/Pana do rekrutacji (przekazania przez Panią/Pana danych osobowych), a w przypadkach, wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji i niewycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przed zakończeniem procesu wyboru kandydata do zatrudnienia – przez okres 12 miesięcy od dnia przystąpienia do rekrutacji, tj. przez okres niezbędny dla ochrony przed roszczeniami związanymi z przebiegiem procesu rekrutacji i wyboru kandydata do zatrudnienia;
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 6. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie stosownej informacji na adres: Poczta Polska S.A., Centrum Kadr i Szkoleń, Dział Rekrutacji, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa lub [email protected]
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych powoduje brak możliwości wzięcia przez Panią/Pana udziału w rekrutacji.
 9. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom pośredniczącym, na zlecenie administratora, w prowadzeniu procesu rekrutacji, a także dostawcom narzędzi informatycznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji.
 10. Dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, dostępnych w części Online Services Data Protection Addendum (DPA) pod adresem https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx
 11. ">https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx">https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx

Zainteresowała Cię oferta?

Nie musisz wysyłać do nas listu, wystarczy kliknąć Aplikuj!

Proponowane szkolenia

Loading content

Podobne ogłoszenia

Loading content