Logotyp

technik automatyk

Upłynął już termin aplikowania do tej oferty

Przedsiębiorstwo Produkcyjne IZOMET

  Lokalizacja:

64-510 Wronki

  Status oferty:

Wygasła

  Branża:

Inżynieria

Zadania

-programowanie i uruchamianie układów sterowania i wizualizacji modernizowanych maszyn
-analiza programów i wdrażanie usprawnień programowych na maszynach
-prowadzenie wewnętrznych szkoleń z zakresu podstaw PLC dla automatyków utrzymania ruchu
-kontakty z klientami
-opracowywanie instrukcji technicznych, projektowanie układów
-współudział przy budowie nowych maszyn
-programowa diagnostyka w przypadku trudnych awarii
-modernizacja linii i urządzeń produkcyjnych celem zwiększenia wydajności, bezpieczeństwa, detekcji błędów, etc.
-projektowanie, budowa nowych urządzeń i systemów sterowania
-tworzenie dokumentacji technicznej
-współpraca z innymi pracownikami Działu Technicznego przy nadzorze maszyn i instalacji zaopatrujących zakład w media
-analiza programów sterowników PLC
-współpraca z przedstawicielami innych działów
-konsultowanie problemów oraz wdrażanie usprawnień w wewnętrznych działach firmy
-rozwiązywanie błędów systemowych
-uczestniczenie w uruchamianiu i odbiorze projektów

Co oferujemy?

-zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
-pracę z nowoczesnymi narzędziami/technologiami
-możliwość uczestniczenia w specjalistycznych szkoleniach
-możliwość rozwoju zawodowego
-możliwość wdrażania własnych pomysłów
-codzienne wsparcie przełożonego i współpracowników

Typ zatrudnienia

umowa na czas nieokreślony

Wymiar etatu

cały

Liczba stanowisk

1

Dodatkowe informacje

Technik automatyk odpowiedzialny jest za tworzenie, testowanie prototypów i wdrażanie systemów automatyki. Dodatkowo kontroluje techniczne aspekty produkcji urządzeń i układów automatyki, tworzy raporty związane z dokumentacją techniczną, konstrukcyjną i technologiczną. Do jego obowiązków należy również sporządzanie kosztorysów związanych z produkcją nowych maszyn i ich instalacją w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Umiejętności

(AiR) Automatyka i Robotyka
  Umiejętność diagnozowania stanu technicznego kabli i przewodów instalacji
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność doboru kabli i przewodów elektrycznych do wykonania instalacji
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność identyfikowania urządzenia i określenia jego funkcji na podstawie schematu
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność konfigurowania parametrów urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej urządzeń i instalacji automatyki przemysłowej
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność lokalizowania uszkodzenia instalacji
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność oceny poprawności pracy instalacji
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji automatyki przemysłowej
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji na podstawie wykonanych pomiarów i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność oceny zgodności uzyskanych pomiarów z dokumentacją techniczną
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność odczytywania i analizowania informacji diagnostycznych
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność określania funkcji i zastosowań urządzeń automatyki przemysłowej
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność określania rodzaju i zakresu napraw instalacji
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność określania wpływu mediów procesowych na pracę urządzeń automatyki przemysłowej
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność przeprowadzania testów urządzeń i instalacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność rozpoznawania i montowania przyłączy procesowych zgodnie z dokumentacją
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność rozpoznawania urządzeń automatyki przemysłowej na podstawie wyglądu i oznaczeń
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność sprawdzania poprawności działania instalacji automatyki przemysłowej
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność uruchamiania instalacji i urządzeń automatyki przemysłowej
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność wprowadzania korekt do pracy instalacji
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność wykonywania połączeń elektrycznych zamontowanych urządzeń
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność wykonywania pomiarów parametrów elektrycznych kabli i przewodów instalacji
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność wykonywania pomiarów sygnałów sterujących w instalacjach automatyki przemysłowej
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność wymiany uszkodzonych urządzeń w obwodach automatyki
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność wyznaczania trasy kabli i przewodów elektrycznych na podstawie dokumentacji
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność zastosowania przyrządów do wykonania pomiarów sprawdzających w układach automatyki przemysłowej
oczekiwany poziom: 3
  Znajomość metod i przyrządów do pomiaru standardowych sygnałów sterujących w instalacjach automatyki przemysłowej
oczekiwany poziom: 3
  Znajomość narzędzi do montażu urządzeń automatyki przemysłowej
oczekiwany poziom: 3
  Znajomość narzędzi do wykonywania napraw instalacji
oczekiwany poziom: 3
  Znajomość podzespołów do wykonywania napraw instalacji
oczekiwany poziom: 3
  Znajomość zasad montażu urządzeń automatyki przemysłowej
oczekiwany poziom: 3
  Znajomość zasad prowadzenia bieżącej dokumentacji
oczekiwany poziom: 3
  Znajomość zasad wykonania dokumentacji powykonawczej
oczekiwany poziom: 3
(Arch) Architektura
  Umiejętność wykonywania wizualizacji
oczekiwany poziom: 1
  Wiedza z zakresu projektowania
oczekiwany poziom: 1
(Bud) Budownictwo
  Umiejętność sporządzania kosztorysów
oczekiwany poziom: 1
(Ele) Elektronika
  Znajomość urządzeń linii produkcyjnych (sterowniki PLC, falowniki, silniki)
oczekiwany poziom: 1
(Inf) Informatyka
  Umiejętność programowania
oczekiwany poziom: 1
(Mec) Mechanika
  Umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej w procesie obsługi i naprawy
oczekiwany poziom: 1
(Mtr) Mechatronika
  Umiejętność programowania sterowników PLC
oczekiwany poziom: 3
(Prod) Produkcja
  Znajomość zasad utrzymania ruchu
oczekiwany poziom: 1
(Rol) Rolnictwo
  Umiejętność korzystania z dokumentacji projektowo-technicznej
oczekiwany poziom: 1
(Społ) Społeczne
  Innowacyjność
oczekiwany poziom: 1
  Komunikatywność
oczekiwany poziom: 4
  Odpowiedzialność
oczekiwany poziom: 1
  Rzetelność
oczekiwany poziom: 4
  Umiejętność ciągłego uczenia się
oczekiwany poziom: 4
  Zaangażowanie w wypełnianie zadań
oczekiwany poziom: 4
(ZW) Zawodowe wspólne
  Umiejętność konserwacji urządzeń
oczekiwany poziom: 3

Proponowane szkolenia

Loading content

Podobne ogłoszenia

Loading content