Belka górna - logotypy Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Logotyp

technik automatyk

Upłynął już termin aplikowania do tej oferty

Przedsiębiorstwo Produkcyjne IZOMET

  Lokalizacja:

64-510 Wronki

  Status oferty:

Wygasła

  Branża:

Inżynieria

Zadania

-programowanie i uruchamianie układów sterowania i wizualizacji modernizowanych maszyn
-analiza programów i wdrażanie usprawnień programowych na maszynach
-prowadzenie wewnętrznych szkoleń z zakresu podstaw PLC dla automatyków utrzymania ruchu
-kontakty z klientami
-opracowywanie instrukcji technicznych, projektowanie układów
-współudział przy budowie nowych maszyn
-programowa diagnostyka w przypadku trudnych awarii
-modernizacja linii i urządzeń produkcyjnych celem zwiększenia wydajności, bezpieczeństwa, detekcji błędów, etc.
-projektowanie, budowa nowych urządzeń i systemów sterowania
-tworzenie dokumentacji technicznej
-współpraca z innymi pracownikami Działu Technicznego przy nadzorze maszyn i instalacji zaopatrujących zakład w media
-analiza programów sterowników PLC
-współpraca z przedstawicielami innych działów
-konsultowanie problemów oraz wdrażanie usprawnień w wewnętrznych działach firmy
-rozwiązywanie błędów systemowych
-uczestniczenie w uruchamianiu i odbiorze projektów

Co oferujemy?

-zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
-pracę z nowoczesnymi narzędziami/technologiami
-możliwość uczestniczenia w specjalistycznych szkoleniach
-możliwość rozwoju zawodowego
-możliwość wdrażania własnych pomysłów
-codzienne wsparcie przełożonego i współpracowników

Typ zatrudnienia

umowa na czas nieokreślony

Wymiar etatu

cały

Liczba stanowisk

1

Dodatkowe informacje

Technik automatyk odpowiedzialny jest za tworzenie, testowanie prototypów i wdrażanie systemów automatyki. Dodatkowo kontroluje techniczne aspekty produkcji urządzeń i układów automatyki, tworzy raporty związane z dokumentacją techniczną, konstrukcyjną i technologiczną. Do jego obowiązków należy również sporządzanie kosztorysów związanych z produkcją nowych maszyn i ich instalacją w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Umiejętności

(AiR) Automatyka i Robotyka
  Umiejętność diagnozowania stanu technicznego kabli i przewodów instalacji
  Umiejętność doboru kabli i przewodów elektrycznych do wykonania instalacji
  Umiejętność identyfikowania urządzenia i określenia jego funkcji na podstawie schematu
  Umiejętność konfigurowania parametrów urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej
  Umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej urządzeń i instalacji automatyki przemysłowej
  Umiejętność lokalizowania uszkodzenia instalacji
  Umiejętność oceny poprawności pracy instalacji
  Umiejętność oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji automatyki przemysłowej
  Umiejętność oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji na podstawie wykonanych pomiarów i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej
  Umiejętność oceny zgodności uzyskanych pomiarów z dokumentacją techniczną
  Umiejętność odczytywania i analizowania informacji diagnostycznych
  Umiejętność określania funkcji i zastosowań urządzeń automatyki przemysłowej
  Umiejętność określania rodzaju i zakresu napraw instalacji
  Umiejętność określania wpływu mediów procesowych na pracę urządzeń automatyki przemysłowej
  Umiejętność przeprowadzania testów urządzeń i instalacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej
  Umiejętność rozpoznawania i montowania przyłączy procesowych zgodnie z dokumentacją
  Umiejętność rozpoznawania urządzeń automatyki przemysłowej na podstawie wyglądu i oznaczeń
  Umiejętność sprawdzania poprawności działania instalacji automatyki przemysłowej
  Umiejętność uruchamiania instalacji i urządzeń automatyki przemysłowej
  Umiejętność wprowadzania korekt do pracy instalacji
  Umiejętność wykonywania połączeń elektrycznych zamontowanych urządzeń
  Umiejętność wykonywania pomiarów parametrów elektrycznych kabli i przewodów instalacji
  Umiejętność wykonywania pomiarów sygnałów sterujących w instalacjach automatyki przemysłowej
  Umiejętność wymiany uszkodzonych urządzeń w obwodach automatyki
  Umiejętność wyznaczania trasy kabli i przewodów elektrycznych na podstawie dokumentacji
  Umiejętność zastosowania przyrządów do wykonania pomiarów sprawdzających w układach automatyki przemysłowej
  Znajomość metod i przyrządów do pomiaru standardowych sygnałów sterujących w instalacjach automatyki przemysłowej
  Znajomość narzędzi do montażu urządzeń automatyki przemysłowej
  Znajomość narzędzi do wykonywania napraw instalacji
  Znajomość podzespołów do wykonywania napraw instalacji
  Znajomość zasad montażu urządzeń automatyki przemysłowej
  Znajomość zasad prowadzenia bieżącej dokumentacji
  Znajomość zasad wykonania dokumentacji powykonawczej
(Arch) Architektura
  Umiejętność wykonywania wizualizacji
  Wiedza z zakresu projektowania
(Bud) Budownictwo
  Umiejętność sporządzania kosztorysów
(Ele) Elektronika
  Znajomość urządzeń linii produkcyjnych (sterowniki PLC, falowniki, silniki)
(Inf) Informatyka
  Umiejętność programowania
(Mec) Mechanika
  Umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej w procesie obsługi i naprawy
(Mtr) Mechatronika
  Umiejętność programowania sterowników PLC
(Prod) Produkcja
  Znajomość zasad utrzymania ruchu
(Rol) Rolnictwo
  Umiejętność korzystania z dokumentacji projektowo-technicznej
(Społ) Społeczne
  Innowacyjność
  Komunikatywność
  Odpowiedzialność
  Rzetelność
  Umiejętność ciągłego uczenia się
  Zaangażowanie w wypełnianie zadań
(ZW) Zawodowe wspólne
  Umiejętność konserwacji urządzeń

Proponowane szkolenia

Loading content

Podobne ogłoszenia

Loading content