Logotyp

Serwisant urzadzeń stacji paliw

Upłynął już termin aplikowania do tej oferty

Petronova sp. z o.o.

  Lokalizacja:

niestacjonarna

  Status oferty:

Wygasła

  Branża:

Maszyny/narzędzia

Zadania

Uruchamianie dystrybutorów paliw, konfiguracja, szkolenie z obsługi pracowników stacji paliw.
Uruchamianie sterowników, konfigurowanie z systemami stacji paliw.
Uruchamianie automatów płatniczych, flotowych, konfiguracja z systemami nadzorującymi.
Diagnostyka, naprawa urządzeń pracujących na stacji paliw: dystrybutory paliw (hydraulika i elektronika), sterowniki, monitoring zbiorników (centralki, sondy, czujniki), itp.

Co oferujemy?

Pracę w znanej firmie w branży paliwowej.
Duże możliwości rozwoju, szkolenia.
Narzędzia do pracy: samochód z zestawem narzędzi serwisowych, laptop, telefon.

Data rozpoczęcia pracy

02.01.2023

Typ zatrudnienia

umowa na czas nieokreślony

Wymiar etatu

cały

Zmianowość

Not

Praca zdalna

Not

Liczba stanowisk

2

Dodatkowe informacje

Praca w zespołach 2 osobowych.

Więcej informacji i możliwość zapoznania się z urządzeniami przed podjęciem decyzji o pracy.

Umiejętności

(BHP) bezpieczeństwo i higiena pracy
  (BHP.01) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
oczekiwany poziom: 3
  (BHP.04) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych
oczekiwany poziom: 3
  (BHP.07) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
oczekiwany poziom: 3
  (BHP.08) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
oczekiwany poziom: 3
  (BHP.09) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
oczekiwany poziom: 3
(E.03) montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (monter mechatronik, technik mechatronik, obszar elektryczno-elektroniczny)
(E.03.01) montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
  (E.03.01.01) wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.01.02) dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.01.03) dobiera materiały konstrukcyjne
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.01.04) rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.01.05) przestrzega zasad przygotowywania elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.01.06) określa sposoby oceny stanu technicznego elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych przygotowanych do montażu
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.01.07) dobiera techniki łączenia materiałów
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.01.08) dobiera narzędzia do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.01.09) dobiera elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.01.10) wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.01.11) ocenia jakość wykonanego montażu, podzespołów i zespołów mechanicznych
oczekiwany poziom: 3
(E.03.02) montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
  (E.03.02.01) wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.02.02) wyjaśnia działanie układów sterowania pneumatycznego i hydraulicznego
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.02.03) rozróżnia elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.02.04) rozróżnia parametry i funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.02.05) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.02.06) dobiera elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.02.07) ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych przygotowanych do montażu
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.02.08) wykonuje montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.02.09) sprawdza zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych z dokumentacją techniczną
oczekiwany poziom: 3
(E.03.03) montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
  (E.03.03.01) rozróżnia elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.03.02) określa parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.03.03) określa funkcje elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.03.04) wyjaśnia działanie układów sterowania elektrycznego i elektronicznego
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.03.05) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.03.06) dobiera elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.03.07) ocenia stan techniczny elementów, podzespołów elektrycznych i elektronicznych przygotowanych do montażu
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.03.08) wykonuje montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.03.09) sprawdza poprawność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.03.10) ocenia jakość montażu elementów i podzespołów elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.03.03.11) sprawdza zgodność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną
oczekiwany poziom: 3
(E.04) użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (monter mechatronik, obszar elektryczno-elektroniczny)
(E.04.01) rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
  (E.04.01.02) rozpoznaje układy zasilające urządzenia i systemy mechatroniczne
oczekiwany poziom: 3
  (E.04.01.03) rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.04.01.05) określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.04.01.06) przestrzega zasad obsługi sieci komunikacyjnych w systemach mechatronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.04.01.07) instaluje oprogramowanie specjalistyczne do układów programowalnych oraz oprogramowanie do wizualizacji i symulacji procesów
oczekiwany poziom: 3
(E.05) montaż układów i urządzeń elektronicznych (monter-elektronik, obszar elektryczno-elektroniczny)
(E.05.01) montaż elektryczny układów i urządzeń elektronicznych
  (E.05.01.01) określa funkcje elementów i układów w urządzeniach elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.05.01.02) rozpoznaje elementy i układy elektroniczne
oczekiwany poziom: 3
  (E.05.01.03) posługuje się nazewnictwem dotyczącym montażu elementów, układów i urządzeń elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.05.01.04) dobiera narzędzia do montażu elementów, układów i urządzeń elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.05.01.06) przygotowuje elementy elektroniczne do montażu
oczekiwany poziom: 3
  (E.05.01.07) wykonuje lutowanie ręczne przewlekane i powierzchniowe
oczekiwany poziom: 3
  (E.05.01.09) wylutowuje elementy elektroniczne
oczekiwany poziom: 3
  (E.05.01.10) czyści i myje płytki drukowane po wykonanym lutowaniu
oczekiwany poziom: 3
  (E.05.01.11) uruchamia układy elektroniczne
oczekiwany poziom: 3
(E.05.02) montaż mechaniczny urządzeń elektronicznych
  (E.05.02.01) określa sposoby montażu mechanicznego podzespołów elektronicznych i mechanicznych stosowanych w urządzeniach elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.05.02.02) dobiera narzędzia do montażu mechanicznego podzespołów elektronicznych i mechanicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.05.02.03) wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych w obudowach urządzeń
oczekiwany poziom: 3
  (E.05.02.04) montuje podzespoły mechaniczne stosowane w urządzeniach elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.05.02.05) montuje przewody i kable elektryczne
oczekiwany poziom: 3
  (E.05.02.06) uruchamia urządzenia elektroniczne zgodnie z instrukcją
oczekiwany poziom: 3
  (E.05.02.07) wykonuje pomiary urządzeń elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
(E.06) wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (monter-elektronik, technik elektronik, obszar elektryczno-elektroniczny)
(E.06.01) instalowanie urządzeń elektronicznych
  (E.06.01.02) rozpoznaje urządzenia na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli graficznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.06.01.03) posługuje się terminologią dotyczącą instalowania urządzeń elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.06.01.04) dobiera narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.06.01.05) wyznacza trasy kabli i przewodów elektrycznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.06.01.06) przygotowuje kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji
oczekiwany poziom: 3
  (E.06.01.07) wykonuje instalację kablową natynkową i podtynkową
oczekiwany poziom: 3
  (E.06.01.08) wykonuje połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń
oczekiwany poziom: 3
  (E.06.01.09) sprawdza poprawność połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją
oczekiwany poziom: 3
  (E.06.01.10) uruchamia zainstalowane urządzenia elektroniczne
oczekiwany poziom: 3
(E.06.02) konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych
  (E.06.02.01) określa wpływ czynników zewnętrznych na pracę urządzeń elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.06.02.02) dobiera mierniki do wykonania pomiarów sprawdzających w instalacjach urządzeń elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.06.02.03) wyjaśnia zasady konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych oraz zasady lokalizacji uszkodzeń i wymiany uszkodzonych podzespołów
oczekiwany poziom: 3
  (E.06.02.05) wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji urządzeń elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.06.02.06) wykonuje pomiary parametrów instalacji urządzeń elektronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną
oczekiwany poziom: 3
  (E.06.02.07) lokalizuje uszkodzenia instalacji urządzeń elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.06.02.08) wymienia uszkodzone urządzenia elektroniczne i elementy instalacji
oczekiwany poziom: 3
(E.12) montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (technik informatyk, obszar elektryczno-elektroniczny)
(E.12.01) przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
  (E.12.01.09) instaluje i konfiguruje sterowniki urządzeń
oczekiwany poziom: 3
(E.18) eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych (technik mechatronik, obszar elektryczno-elektroniczny)
(E.18.02) obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
  (E.18.02.12) posługuje się instrukcją serwisową podczas lokalizowania uszkodzeń urządzeń i systemów mechatronicznych
oczekiwany poziom: 3
(E.20) eksploatacja urządzeń elektronicznych (technik elektronik, obszar elektryczno-elektroniczny)
(E.20.01) użytkowanie urządzeń elektronicznych
  (E.20.01.01) rozpoznaje urządzenia elektroniczne
oczekiwany poziom: 3
  (E.20.01.02) określa funkcje, parametry oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.20.01.03) określa funkcje bloków funkcjonalnych urządzeń elektronicznych na podstawie analizy schematów ideowych i blokowych
oczekiwany poziom: 3
  (E.20.01.04) przestrzega zasad łączenia urządzeń elektronicznych z uwzględnieniem parametrów sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów zasilania
oczekiwany poziom: 3
  (E.20.01.05) dobiera urządzenia elektroniczne do przewidywanych warunków pracy
oczekiwany poziom: 3
  (E.20.01.06) określa funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.20.01.07) instaluje oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.20.01.08) programuje urządzenia elektroniczne
oczekiwany poziom: 3
  (E.20.01.09) uruchamia urządzenia elektroniczne
oczekiwany poziom: 3
(E.20.02) obsługiwanie urządzeń elektronicznych
  (E.20.02.01) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów do charakterystyki urządzeń elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.20.02.02) wykonuje pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.20.02.03) wykonuje pomiary parametrów urządzeń elektronicznych i ich elementów
oczekiwany poziom: 3
  (E.20.02.04) kontroluje poprawność działania urządzeń elektronicznych na podstawie obserwacji ich pracy oraz wyników pomiarów
oczekiwany poziom: 3
  (E.20.02.05) posługuje się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.20.02.06) ocenia stan techniczny urządzeń elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.20.02.07) lokalizuje uszkodzenia urządzeń elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.20.02.08) określa rodzaj i zakres napraw urządzeń elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.20.02.09) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (E.20.02.10) dobiera części i podzespoły do naprawy urządzeń elektronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej tych urządzeń
oczekiwany poziom: 3
  (E.20.02.11) dokonuje wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
(E.32) montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej (technik automatyk, obszar elektryczno-elektroniczny)
(E.32.01) montaż urządzeń i instalacji automatyki
  (E.32.01.01) rozpoznaje urządzenia na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz określa ich funkcje i zastosowanie
oczekiwany poziom: 3
  (E.32.01.02) identyfikuje urządzenia na podstawie schematu i określa ich funkcje
oczekiwany poziom: 3
  (E.32.01.03) dobiera narzędzia do montażu urządzeń
oczekiwany poziom: 3
  (E.32.01.04) montuje urządzenia, uwzględniając warunki ich pracy
oczekiwany poziom: 3
  (E.32.01.05) wyznacza trasy kabli i przewodów elektrycznych na podstawie dokumentacji
oczekiwany poziom: 3
  (E.32.01.06) dobiera kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji
oczekiwany poziom: 3
  (E.32.01.07) wykonuje połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń
oczekiwany poziom: 3
  (E.32.01.08) rozpoznaje przyłącza procesowe i montuje urządzenia zgodnie z dokumentacją
oczekiwany poziom: 3
  (E.32.01.09) wykonuje pomiary parametrów elektrycznych kabli i przewodów instalacji
oczekiwany poziom: 3
  (E.32.01.10) diagnozuje stan techniczny kabli i przewodów instalacji
oczekiwany poziom: 3
  (E.32.01.11) wykonuje dokumentację powykonawczą
oczekiwany poziom: 3
(E.32.02) uruchamianie i obsługa urządzeń automatyki
  (E.32.02.01) określa wpływ mediów procesowych na pracę urządzeń
oczekiwany poziom: 3
  (E.32.02.02) programuje sterowniki PLC (Programmable Logic Controller)
oczekiwany poziom: 3
  (E.32.02.03) konfiguruje parametry urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej
oczekiwany poziom: 3
  (E.32.02.04) uruchamia instalację automatyki przemysłowej
oczekiwany poziom: 3
  (E.32.02.05) dobiera przyrządy do wykonania pomiarów sprawdzających w układach automatyki
oczekiwany poziom: 3
  (E.32.02.06) wykonuje pomiary parametrów instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną
oczekiwany poziom: 3
  (E.32.02.07) ocenia zgodność uzyskanych pomiarów z dokumentacją techniczną
oczekiwany poziom: 3
  (E.32.02.08) ocenia poprawność pracy instalacji automatyki oraz wprowadza korekty
oczekiwany poziom: 3
  (E.32.02.09) prowadzi bieżącą dokumentację
oczekiwany poziom: 3
(INNE) pozostałe umiejętności ogólne
  (INNE.01*) obsługuje urządzenia peryferyjne (drukarki, kserokopiarki, fax, itd.)
oczekiwany poziom: 3
  (INNE.04*) posiada prawo jazdy kategorii "B"
oczekiwany poziom: 3
  (INNE.08*) potrafi dobierać i konfigurować sprzęt i oprogramowanie dla podstawowych zastosowań
oczekiwany poziom: 3
  (INNE.09*) potrafi nawiązywać kontakty
oczekiwany poziom: 3
  (INNE.10*) potrafi podsumować wypowiedź swojego rozmówcy
oczekiwany poziom: 3
  (INNE.12*) potrafi sprawdzić stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu
oczekiwany poziom: 3
  (INNE.13*) potrafi zaplanować dzień pracy
oczekiwany poziom: 3
  (INNE.14*) potrafi zorganizować własne stanowisko pracy
oczekiwany poziom: 3
  (INNE.15*) umie podporządkować własne cele celom grupy
oczekiwany poziom: 3
  (INNE.16*) zna i stosuje w praktyce techniki oczyszczania, konserwacji i przechowywania narzędzi pracy
oczekiwany poziom: 3
  (INNE.17*) zna i stosuje zasady higieny osobistej i higieny życia codziennego
oczekiwany poziom: 3
(KPS) kompetencje personalne i społeczne
  (KPS.02) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań
oczekiwany poziom: 3
  (KPS.03) przewiduje skutki podejmowanych działań
oczekiwany poziom: 3
  (KPS.04) jest otwarty na zmiany
oczekiwany poziom: 3
  (KPS.05) potrafi radzić sobie ze stresem
oczekiwany poziom: 3
  (KPS.06) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe
oczekiwany poziom: 3
  (KPS.07) przestrzega tajemnicy zawodowej
oczekiwany poziom: 3
  (KPS.08) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania
oczekiwany poziom: 3
  (KPS.10) współpracuje w zespole
oczekiwany poziom: 3
  (KPS.12*) potrafi wyszukiwać informacje niezbędne do realizacji zadań
oczekiwany poziom: 3
  (KPS.13*) jest punktualny
oczekiwany poziom: 3
(PKZ(E.a)) umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach (obszar elektryczno-elektroniczny)
  (PKZ(E.a).01) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki
oczekiwany poziom: 3
  (PKZ(E.a).02) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym
oczekiwany poziom: 3
  (PKZ(E.a).03) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym
oczekiwany poziom: 3
  (PKZ(E.a).05) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (PKZ(E.a).06) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne
oczekiwany poziom: 3
  (PKZ(E.a).07) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (PKZ(E.a).08) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (PKZ(E.a).09) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych
oczekiwany poziom: 3
  (PKZ(E.a).10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (PKZ(E.a).11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej
oczekiwany poziom: 3
  (PKZ(E.a).12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej
oczekiwany poziom: 3
  (PKZ(E.a).13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych
oczekiwany poziom: 3
  (PKZ(E.a).14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych i elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (PKZ(E.a).15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych
oczekiwany poziom: 3
  (PKZ(E.a).16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeńw postaci tabel i wykresów
oczekiwany poziom: 3
  (PKZ(E.a).17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie
oczekiwany poziom: 3
  (PKZ(E.a).18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań
oczekiwany poziom: 3
(PKZ(M.b)) umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach (obszar mechaniczny i górniczo-hutniczy)
  (PKZ(M.b).01) stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki
oczekiwany poziom: 3

Proponowane szkolenia

Loading content

Podobne ogłoszenia

Loading content