Belka górna - logotypy Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Logotyp

Serwisant urzadzeń stacji paliw

Upłynął już termin aplikowania do tej oferty

Petronova sp. z o.o.

  Lokalizacja:

niestacjonarna

  Status oferty:

Wygasła

  Branża:

Maszyny/narzędzia

Zadania

Uruchamianie dystrybutorów paliw, konfiguracja, szkolenie z obsługi pracowników stacji paliw.
Uruchamianie sterowników, konfigurowanie z systemami stacji paliw.
Uruchamianie automatów płatniczych, flotowych, konfiguracja z systemami nadzorującymi.
Diagnostyka, naprawa urządzeń pracujących na stacji paliw: dystrybutory paliw (hydraulika i elektronika), sterowniki, monitoring zbiorników (centralki, sondy, czujniki), itp.

Co oferujemy?

Pracę w znanej firmie w branży paliwowej.
Duże możliwości rozwoju, szkolenia.
Narzędzia do pracy: samochód z zestawem narzędzi serwisowych, laptop, telefon.

Data rozpoczęcia pracy

02.01.2023

Typ zatrudnienia

umowa na czas nieokreślony

Wymiar etatu

cały

Zmianowość

Not

Praca zdalna

Not

Liczba stanowisk

2

Dodatkowe informacje

Praca w zespołach 2 osobowych.

Więcej informacji i możliwość zapoznania się z urządzeniami przed podjęciem decyzji o pracy.

Umiejętności

(BHP) bezpieczeństwo i higiena pracy
  (BHP.01) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
  (BHP.04) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych
  (BHP.07) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
  (BHP.08) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
  (BHP.09) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
(E.03) montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (monter mechatronik, technik mechatronik, obszar elektryczno-elektroniczny)
(E.03.01) montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
  (E.03.01.01) wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
  (E.03.01.02) dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn
  (E.03.01.03) dobiera materiały konstrukcyjne
  (E.03.01.04) rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej
  (E.03.01.05) przestrzega zasad przygotowywania elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu
  (E.03.01.06) określa sposoby oceny stanu technicznego elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych przygotowanych do montażu
  (E.03.01.07) dobiera techniki łączenia materiałów
  (E.03.01.08) dobiera narzędzia do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych
  (E.03.01.09) dobiera elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych
  (E.03.01.10) wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych
  (E.03.01.11) ocenia jakość wykonanego montażu, podzespołów i zespołów mechanicznych
(E.03.02) montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
  (E.03.02.01) wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
  (E.03.02.02) wyjaśnia działanie układów sterowania pneumatycznego i hydraulicznego
  (E.03.02.03) rozróżnia elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne
  (E.03.02.04) rozróżnia parametry i funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
  (E.03.02.05) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
  (E.03.02.06) dobiera elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych
  (E.03.02.07) ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych przygotowanych do montażu
  (E.03.02.08) wykonuje montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
  (E.03.02.09) sprawdza zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych z dokumentacją techniczną
(E.03.03) montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
  (E.03.03.01) rozróżnia elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne
  (E.03.03.02) określa parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
  (E.03.03.03) określa funkcje elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
  (E.03.03.04) wyjaśnia działanie układów sterowania elektrycznego i elektronicznego
  (E.03.03.05) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
  (E.03.03.06) dobiera elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych
  (E.03.03.07) ocenia stan techniczny elementów, podzespołów elektrycznych i elektronicznych przygotowanych do montażu
  (E.03.03.08) wykonuje montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
  (E.03.03.09) sprawdza poprawność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
  (E.03.03.10) ocenia jakość montażu elementów i podzespołów elektronicznych
  (E.03.03.11) sprawdza zgodność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną
(E.04) użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (monter mechatronik, obszar elektryczno-elektroniczny)
(E.04.01) rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
  (E.04.01.02) rozpoznaje układy zasilające urządzenia i systemy mechatroniczne
  (E.04.01.03) rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych
  (E.04.01.05) określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych
  (E.04.01.06) przestrzega zasad obsługi sieci komunikacyjnych w systemach mechatronicznych
  (E.04.01.07) instaluje oprogramowanie specjalistyczne do układów programowalnych oraz oprogramowanie do wizualizacji i symulacji procesów
(E.05) montaż układów i urządzeń elektronicznych (monter-elektronik, obszar elektryczno-elektroniczny)
(E.05.01) montaż elektryczny układów i urządzeń elektronicznych
  (E.05.01.01) określa funkcje elementów i układów w urządzeniach elektronicznych
  (E.05.01.02) rozpoznaje elementy i układy elektroniczne
  (E.05.01.03) posługuje się nazewnictwem dotyczącym montażu elementów, układów i urządzeń elektronicznych
  (E.05.01.04) dobiera narzędzia do montażu elementów, układów i urządzeń elektronicznych
  (E.05.01.06) przygotowuje elementy elektroniczne do montażu
  (E.05.01.07) wykonuje lutowanie ręczne przewlekane i powierzchniowe
  (E.05.01.09) wylutowuje elementy elektroniczne
  (E.05.01.10) czyści i myje płytki drukowane po wykonanym lutowaniu
  (E.05.01.11) uruchamia układy elektroniczne
(E.05.02) montaż mechaniczny urządzeń elektronicznych
  (E.05.02.01) określa sposoby montażu mechanicznego podzespołów elektronicznych i mechanicznych stosowanych w urządzeniach elektronicznych
  (E.05.02.02) dobiera narzędzia do montażu mechanicznego podzespołów elektronicznych i mechanicznych
  (E.05.02.03) wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych w obudowach urządzeń
  (E.05.02.04) montuje podzespoły mechaniczne stosowane w urządzeniach elektronicznych
  (E.05.02.05) montuje przewody i kable elektryczne
  (E.05.02.06) uruchamia urządzenia elektroniczne zgodnie z instrukcją
  (E.05.02.07) wykonuje pomiary urządzeń elektronicznych
(E.06) wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (monter-elektronik, technik elektronik, obszar elektryczno-elektroniczny)
(E.06.01) instalowanie urządzeń elektronicznych
  (E.06.01.02) rozpoznaje urządzenia na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli graficznych
  (E.06.01.03) posługuje się terminologią dotyczącą instalowania urządzeń elektronicznych
  (E.06.01.04) dobiera narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych
  (E.06.01.05) wyznacza trasy kabli i przewodów elektrycznych
  (E.06.01.06) przygotowuje kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji
  (E.06.01.07) wykonuje instalację kablową natynkową i podtynkową
  (E.06.01.08) wykonuje połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń
  (E.06.01.09) sprawdza poprawność połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją
  (E.06.01.10) uruchamia zainstalowane urządzenia elektroniczne
(E.06.02) konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych
  (E.06.02.01) określa wpływ czynników zewnętrznych na pracę urządzeń elektronicznych
  (E.06.02.02) dobiera mierniki do wykonania pomiarów sprawdzających w instalacjach urządzeń elektronicznych
  (E.06.02.03) wyjaśnia zasady konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych oraz zasady lokalizacji uszkodzeń i wymiany uszkodzonych podzespołów
  (E.06.02.05) wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji urządzeń elektronicznych
  (E.06.02.06) wykonuje pomiary parametrów instalacji urządzeń elektronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną
  (E.06.02.07) lokalizuje uszkodzenia instalacji urządzeń elektronicznych
  (E.06.02.08) wymienia uszkodzone urządzenia elektroniczne i elementy instalacji
(E.12) montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (technik informatyk, obszar elektryczno-elektroniczny)
(E.12.01) przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
  (E.12.01.09) instaluje i konfiguruje sterowniki urządzeń
(E.18) eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych (technik mechatronik, obszar elektryczno-elektroniczny)
(E.18.02) obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
  (E.18.02.12) posługuje się instrukcją serwisową podczas lokalizowania uszkodzeń urządzeń i systemów mechatronicznych
(E.20) eksploatacja urządzeń elektronicznych (technik elektronik, obszar elektryczno-elektroniczny)
(E.20.01) użytkowanie urządzeń elektronicznych
  (E.20.01.01) rozpoznaje urządzenia elektroniczne
  (E.20.01.02) określa funkcje, parametry oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych
  (E.20.01.03) określa funkcje bloków funkcjonalnych urządzeń elektronicznych na podstawie analizy schematów ideowych i blokowych
  (E.20.01.04) przestrzega zasad łączenia urządzeń elektronicznych z uwzględnieniem parametrów sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów zasilania
  (E.20.01.05) dobiera urządzenia elektroniczne do przewidywanych warunków pracy
  (E.20.01.06) określa funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych
  (E.20.01.07) instaluje oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych
  (E.20.01.08) programuje urządzenia elektroniczne
  (E.20.01.09) uruchamia urządzenia elektroniczne
(E.20.02) obsługiwanie urządzeń elektronicznych
  (E.20.02.01) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów do charakterystyki urządzeń elektronicznych
  (E.20.02.02) wykonuje pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń elektronicznych
  (E.20.02.03) wykonuje pomiary parametrów urządzeń elektronicznych i ich elementów
  (E.20.02.04) kontroluje poprawność działania urządzeń elektronicznych na podstawie obserwacji ich pracy oraz wyników pomiarów
  (E.20.02.05) posługuje się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych
  (E.20.02.06) ocenia stan techniczny urządzeń elektronicznych
  (E.20.02.07) lokalizuje uszkodzenia urządzeń elektronicznych
  (E.20.02.08) określa rodzaj i zakres napraw urządzeń elektronicznych
  (E.20.02.09) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych
  (E.20.02.10) dobiera części i podzespoły do naprawy urządzeń elektronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej tych urządzeń
  (E.20.02.11) dokonuje wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektronicznych
(E.32) montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej (technik automatyk, obszar elektryczno-elektroniczny)
(E.32.01) montaż urządzeń i instalacji automatyki
  (E.32.01.01) rozpoznaje urządzenia na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz określa ich funkcje i zastosowanie
  (E.32.01.02) identyfikuje urządzenia na podstawie schematu i określa ich funkcje
  (E.32.01.03) dobiera narzędzia do montażu urządzeń
  (E.32.01.04) montuje urządzenia, uwzględniając warunki ich pracy
  (E.32.01.05) wyznacza trasy kabli i przewodów elektrycznych na podstawie dokumentacji
  (E.32.01.06) dobiera kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji
  (E.32.01.07) wykonuje połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń
  (E.32.01.08) rozpoznaje przyłącza procesowe i montuje urządzenia zgodnie z dokumentacją
  (E.32.01.09) wykonuje pomiary parametrów elektrycznych kabli i przewodów instalacji
  (E.32.01.10) diagnozuje stan techniczny kabli i przewodów instalacji
  (E.32.01.11) wykonuje dokumentację powykonawczą
(E.32.02) uruchamianie i obsługa urządzeń automatyki
  (E.32.02.01) określa wpływ mediów procesowych na pracę urządzeń
  (E.32.02.02) programuje sterowniki PLC (Programmable Logic Controller)
  (E.32.02.03) konfiguruje parametry urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej
  (E.32.02.04) uruchamia instalację automatyki przemysłowej
  (E.32.02.05) dobiera przyrządy do wykonania pomiarów sprawdzających w układach automatyki
  (E.32.02.06) wykonuje pomiary parametrów instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną
  (E.32.02.07) ocenia zgodność uzyskanych pomiarów z dokumentacją techniczną
  (E.32.02.08) ocenia poprawność pracy instalacji automatyki oraz wprowadza korekty
  (E.32.02.09) prowadzi bieżącą dokumentację
(INNE) pozostałe umiejętności ogólne
  (INNE.01*) obsługuje urządzenia peryferyjne (drukarki, kserokopiarki, fax, itd.)
  (INNE.04*) posiada prawo jazdy kategorii "B"
  (INNE.08*) potrafi dobierać i konfigurować sprzęt i oprogramowanie dla podstawowych zastosowań
  (INNE.09*) potrafi nawiązywać kontakty
  (INNE.10*) potrafi podsumować wypowiedź swojego rozmówcy
  (INNE.12*) potrafi sprawdzić stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu
  (INNE.13*) potrafi zaplanować dzień pracy
  (INNE.14*) potrafi zorganizować własne stanowisko pracy
  (INNE.15*) umie podporządkować własne cele celom grupy
  (INNE.16*) zna i stosuje w praktyce techniki oczyszczania, konserwacji i przechowywania narzędzi pracy
  (INNE.17*) zna i stosuje zasady higieny osobistej i higieny życia codziennego
(KPS) kompetencje personalne i społeczne
  (KPS.02) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań
  (KPS.03) przewiduje skutki podejmowanych działań
  (KPS.04) jest otwarty na zmiany
  (KPS.05) potrafi radzić sobie ze stresem
  (KPS.06) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe
  (KPS.07) przestrzega tajemnicy zawodowej
  (KPS.08) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania
  (KPS.10) współpracuje w zespole
  (KPS.12*) potrafi wyszukiwać informacje niezbędne do realizacji zadań
  (KPS.13*) jest punktualny
(PKZ(E.a)) umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach (obszar elektryczno-elektroniczny)
  (PKZ(E.a).01) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki
  (PKZ(E.a).02) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym
  (PKZ(E.a).03) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym
  (PKZ(E.a).05) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych
  (PKZ(E.a).06) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne
  (PKZ(E.a).07) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych
  (PKZ(E.a).08) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych
  (PKZ(E.a).09) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych
  (PKZ(E.a).10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych
  (PKZ(E.a).11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej
  (PKZ(E.a).12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej
  (PKZ(E.a).13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych
  (PKZ(E.a).14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych i elektronicznych
  (PKZ(E.a).15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych
  (PKZ(E.a).16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeńw postaci tabel i wykresów
  (PKZ(E.a).17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie
  (PKZ(E.a).18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań
(PKZ(M.b)) umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach (obszar mechaniczny i górniczo-hutniczy)
  (PKZ(M.b).01) stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki

Proponowane szkolenia

Loading content

Podobne ogłoszenia

Loading content