Logotyp

Staż - Mechanik

Upłynął już termin aplikowania do tej oferty

Reco Polska Produkcja sp. z o.o.

  Lokalizacja:

62-800 Kalisz

  Status oferty:

Wygasła

  Branża:

Produkcja

Zadania

- Czynny udział w utrzymaniu dostępności maszyn i urządzeń produkcyjnych
- Czynny udział w utrzymywaniu odpowiedniego stanu technicznego maszyn i urządzeń
- Przeprowadzanie bieżących napraw maszyn i urządzeń

Co oferujemy?

- codzienne wyzwania w obszarze technicznym
- pogłębianie wiedzy z zakresu mechaniki, elektroniki, automatyki
- szkolenia wdrożeniowe
- międzynarodowe i dynamicznie rozwijające się środowisko produkcyjne

Typ zatrudnienia

staż

Wymiar etatu

cały

Zmianowość

Yes

Liczba stanowisk

3

Dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych są podmioty wchodzące w skład Grupporeco: Reco Polska Produkcja Sp. z o.o., Kalisz R.E&S. Sp. z o.o., ARO TUBI COMPONENTS POLAND Sp. z o.o.
2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016.04.27 oraz Kodeksu Pracy z 1974.06.26.
3) odbiorcami Pana/Pani danych będą podmioty wchodzące w skład Grupporeco: Reco Polska Produkcja Sp. z o.o., Kalisz R.E&S. Sp. z o.o.
4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat.
5) posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Umiejętności

(Ele) Elektronika
  Wiedza z zakresu elektromechaniki
oczekiwany poziom: 3
  Wiedza z zakresu elektroniki
oczekiwany poziom: 3
(Elk) Elektryka
  Umiejętność identyfikacji i rozwiązywania problemów w zakresie elektryki
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność montażu elektrycznego
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność posługiwania się elektronarzędziami
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność utrzymywania sprawności technicznej maszyn
oczekiwany poziom: 3
  Znajomość parametrów pracy maszyn i urządzeń
oczekiwany poziom: 3
(Mec) Mechanika
  Umiejętność montażu mechanicznego
oczekiwany poziom: 3
(Mtr) Mechatronika
  Wiedza z zakresu mechaniki maszyn
oczekiwany poziom: 3
(Prod) Produkcja
  Przezbrajanie i regulacje maszyn dla potrzeb produkcji
oczekiwany poziom: 3
(Społ) Społeczne
  Dokładność
oczekiwany poziom: 3
  Komunikatywność
oczekiwany poziom: 3
  Kreatywność
oczekiwany poziom: 3
  Odpowiedzialność
oczekiwany poziom: 3
  Rzetelność
oczekiwany poziom: 3
  Samodzielność
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność analitycznego myślenia
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność ciągłego uczenia się
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność pracy w zespole
oczekiwany poziom: 3
(ZW) Zawodowe wspólne
  Umiejętność bieżących napraw w zakresie mechaniki
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność czytania i opracowania dokumentacji technicznej
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność dbania o porządek na stanowisku pracy
oczekiwany poziom: 3
  Umiejętność dbania o sprzęt, maszyny i narzędzia wykorzystywane podczas pracy
oczekiwany poziom: 3
  Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż
oczekiwany poziom: 3

Proponowane szkolenia

Loading content

Podobne ogłoszenia

Loading content