Powrót do listy szkoleń
Logotyp

Project Manager - skuteczna komunikacja, przywództwo, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

AVENHANSEN Sp. z o.o.

Lokalizacja:

Poznań

Termin:

07.07.2022

Cena:

1480,00 zł

Kategoria:

Zarządzanie i przywództwo

Opis
Intensywny trening dla kierowników projektów, który pozwoli na wzmocnienie kompetencji miękkich niezbędnych do sprawnego realizowania projektów. Główny nacisk podczas warsztatów zostanie położony na wzmocnienie procesu komunikacji w zespole projektowym, wzrost zaangażowania i motywacji w osiąganiu celów biznesowych projektu.

Szkolenie polecamy dla kierowników projektów, chcących doskonalić swoje umiejętności zarządzania projektem.

Korzyści dla Uczestników szkolenia:
nabycie umiejętności stworzenia planu komunikacji w zespole projektowym
poznanie narzędzi kierowania interesariuszami projektu
dowiedzą się i przećwiczą, jak przedstawić wizję projektu i celów biznesowych tak, aby wzmocnić zaangażowanie zespołu do realizacji projektu
dowiedzą się o stylach kierowania projektem
poznają techniki rozwiązywania problemów komunikacyjnych

Szkolenie prowadzone jest w formie aktywnych warsztatów, z udziałem wszystkich uczestników szkolenia poprzez zaangażowanie w:
mini-wykłady
dyskusje
gry szkoleniowe
odgrywanie ról
case study
testy
praca w grupach
burze mózgów
dyskusja kierowana
gra szkoleniowa

Struktura zajęć:
praca warsztatowa 80%
mini wykłady 20%
Szczegóły szkolenia
Prowadzący:
Adrianna Zbińska
Typ szkolenia:
Kurs lub szkolenie
Czas trwania:
2 dni

Szkolone umiejętności

Umiejętności nie zostały podane